Transportörsystem - Orderuppfyllelse - Tjänster & lösningar - TGW Logistics Group

Materialflödessystem

Automatisk transportteknik ökar produktiviteten i processerna

AUTOMATISERAD TRANSPORTTEKNIK FÖR ATT LÖSA DINA TRANSPORT-, BUFFRINGS- OCH SPÅRNINGSBEHOV.

TGW designar, tillverkar, implementerar och servar ditt skräddarsydda materialhanteringssystem och hjälper dig öka produktiviteten i logistiksystemet genom att spara in arbetskostnaderna och öka kvaliteten i logistiksystemet.

TGW:s transportbanesystem är ett effektivt sätt att hantera olika sorters gods och lastbärare:

 • Kartonger,
 • Plastbackar,
 • Lådor,
 • Lastpallar,
 • Gallerlådor 
 • Rullcontainrar

Godset kan väga mellan 0,5 kg och 1 500 kg.

HANTERING AV MATE...

Hantering av materialflöde

TGW:s software suite har alla relevan...

SYSTEMINTEGRERING...

Systemintegrering
Logistiklösningar

TGW har mer än 40 års erfarenhet som ...

TGW:S TRANSPORTSYSTEM KAN TRANSPORTERA RÄTT GODS TILL RÄTT PLATS VID RÄTT TID

Råmaterial, produktionsdelar, komponenter eller färdiga varor – alla sorters gods som brukar transporteras inom produktionsanläggningar eller distributionscentraler. Genom att automatisera dessa materialflöden kan du förbättra den generella effektiviteten i processerna. Våra skräddarsydda lösningar transporterar effektivt rätt gods till rätt plats vid rätt tidpunkt inom anläggningen och ger dig bättre kontroll över materialflödet genom automatiserad vägning, spårning och sortering av godset på dess väg till rätt plats.

Beroende på vilka krav som du ställer på ditt materialflöde sköter transportsystemet:

 • Effektiva godstransporter från godsmottagningen till de efterföljande processerna,
 • JIT-leveranser av gods till produktions- och plockningsstationerna,
 • Automatiserad hantering av kundordrar genom distributionscentralen,
 • Sortering av kundordrar till rätt ställe i leveranszonen.
   

DIN VIKTIGASTE FÖRDEL ÄR DEN MAXIMALA KOSTNADSEFFEKTIVITETEN

TGW:s effektiva kartong- och backtransportsystem är synonyma med enastående systemflexibilitet för varor på upp till 50 kg. Din viktigaste fördel är den optimala kostnadseffektiviteten. Det sofistikerade och optimerade modulsystemet innefattar moduler som rulltransportörer, bandtransportörer och överföringsanordingar som kan kombineras fritt efter dina önskemål och behov. Den modulbaserade konstruktionen ger mycket mångsidiga användningsområden för transport av backar, lådor och kartonger.
 

DU FÅR ETT SYSTEM SOM ÄR ANPASSAT EFTER DINA BEHOV

TGW:s transportsystem för lastpallar ger optimal prestanda med så mjuk och säker materialhantering som möjligt för laster upp till 1 500 kg. Din fördel är att du får en skräddarsydd lösning. Den modulbaserade konstruktionen och den intelligenta designen på TGW:s transportsystem för lastpallar ger maximal driftsäkerhet, drift med låg ljudnivå och kompromisslös driftsäkerhet, drift med låg bullernivå och kompromisslös prestanda. Systemet har optimerats under åratal för att alla anordningar som t.ex. ackumuleringsrullband, kedjetransportörer eller pallyftar ska använda den senaste tekniken.

Vår referens TGW Logistics Group

 • Iveco Fiat S.P.A.Iveco Fiat S.P.A.
 • Pfanner Getränke GesmbHPfanner Getränke GesmbH
 • Lisec GmbHLisec GmbH