Orderplockning - lösningar - Orderuppfyllelse - Tjänster & lösningar - TGW Logistics Group

Orderplockningssystem

TGW:s plockningssystem ökar produktiviteten, prestandan och precisionen

AUTOMATISERADE PLOCKNINGSPROCESSER GER SNABB AVKASTNING PÅ INVESTERINGEN

Plocksystem måste ha mycket bättre prestanda än tidigare, samtidigt som lägsta nivån måste höjas. Automatiserade plocksystem enligt ”goods to man”-principen kan både uppfylla kraven på orderexpediering och de ekonomiska kraven.
Våra unika lösningar ger effektiv plockning, i synnerhet vid TGW:s ergonomiska plockstationer, och framförallt felfri plockning:

  • Programvarubaserade manuella system med grafisk visning av plockartiklarna, pick by voice-system, pick by light-system, pick to light-system  eller put to light-system
  • System med halvautomatiska stationer för back-, kartong- eller lastpallsbaserade system
  • Goods to man-system med hög automatiseringsgrad med ergonomiskt designade arbetsstationer

MATERIALHANTERING...

Materialhanterings- och lagringslösningar

TGW tillverkar också ledande elektrom...

SYSTEMINTEGRERING...

Systemintegrering
Logistiklösningar

TGW har mer än 40 års erfarenhet som ...

AUTOMATISERADE PLOCKNINGSPROCESSER ÖKAR LEVERANSKAPACITETEN

Automatiserade plocksystem kan minska tiden för orderexpediering samtidigt som orderprecisionen förbättras, arbetet minimeras, kan användas när som helst på dygnet och vid låg temperatur, optimera lagerutrymmet, minska förlusterna och ha låga driftkostnader. Automatiska plockningsprocesser ökar leveranskapaciteten avsevärt och förbättrar kundservicen generellt. Bäst av allt är att systemen ger snabb avkastning på investeringen – ger normalt avkastning på mindre än två år.

TGW ger dig tillgång till omfattande erfarenhet och kompetens med skräddarsydda orderplockningssystem. Våra lösningar tar även hänsyn till arbetsförhållandena för dina medarbetare och problematiserar frågor som gäller belastning, ergonomi och motivation.

TGW:S LAGERHANTERINGSSYSTEM CI_LOG KAN SKÖTA ALLA TYPER AV PLOCKNING

  • Alla typer av seriell och parallell plockning
  • Plockning av en order i taget eller flera ordrar samtidigt
  • Simultan plockning från flera lagerplatser
  • Orderhopsättning i en viss ordning

I lager med manuell betjäning kontrollerar CI_LOG plockningsprocessen med hjälp av mobila radioterminaler eller RF-datakommunikationssystem. Dessutom hjälper CI_LOG operatören på följande sätt

  • Balansering och våg med räknefunktion
  • Plockning via förpackningsenheter
  • Negativ plockning

Vår referens TGW Logistics Group