Orderexpediering - Orderuppfyllelse - Tjänster & lösningar - TGW Logistics Group

Orderexpediering

Integrerade logistiklösningar i hela lagret

Orderexpediering
 • GODSMOTTAGNING

  Inkommande varor från en leverantör identifieras i godsmottagningen och jämförs med beställningarna.
  Läs mer
 • LAGRING

  Varorna lagras temporärt beroende på volym, vikt eller dynamik.
 • ORDERPLOCKNING

  Ergonomiska arbetsstationer hjälper till att förbättra plockprestanda och eliminera felplock.
 • SORTERING & EXPEDIERING

  Orderkombination i realtid garanterar optimalt utnyttjande av lagerutrymmet.

UPPTÄCK POTENTIALEN MED OPTIMERING INOM INTERNLOGISTIKEN

Under det senaste årtiondet har företag gjort stora investeringar för att modernisera sin produktion eller sina tekniker. Trots detta finns det fortfarande en stor potential för att rationalisera och optimera internlogistiken. Du kan öka din konkurrenskraft avsevärt med hjälp av programvarustyrda logistiklösningar.

En integrerad logistiklösning når ut i alla delar av företaget och sammanlänkar allting för att ge smidiga processer.

ORDEREXPEDIERING

 • Godsmottagning

  Inkommande gods från en leverantör identifieras i mottagningszonen och jämförs med ordrarna i ERP-systemet. Med hjälp av TGW:s logistikprocesser är godset omedelbart tillgängligt för ytterligare planering av materialåtgången.

 • Lagerprocesser

  Beroende på volymen, vikten eller dynamiken lagras godset tillfälligt i ett helautomatiskt lager för backar, kartonger, lådor eller pallar efter godsmottagningen. TGW's software suite är kompatibelt med alla sorters manuellt manövrerade eller automatiserade lagringssystem.

 • Orderplockning

  Godset hämtas från olika lagerplatser för avsändning eller för produktionsförsörjning och plockas enligt plockordern. Automatiska eller halvautomatiska plockningssystem med ergonomiska arbetsstationer hjälper dig maximera effektiviteten i plockningsarbetet och motverka fel i plockningen.

 • Avsändning

  Ordrar som har satts ihop av varor från olika lagerplatser lagras på tillfälliga lagerplatser för paketering. Realtidsordrar ger optimalt utnyttjande av lagerytan. Den inbyggda spårbarheten för gods fungerar som tidigt varningssystem för restordrar.

Vår referens TGW Logistics Group