Godsmottagning - Orderuppfyllelse - Tjänster & lösningar - TGW Logistics Group

Godsmottagning

TGW ger dig total kontroll från början

GodsmottagningPLAY
VIDEO
 • BEHANDLING AV INKOMMANDE GODS

  Inkommande gods packas ofta om i andra lådor innan de bearbetas vidare.
 • CI_LOG SOFTWARE SUITE

  CI_LOG övertar hela styrningen av det interna materialflödet
  Läs mer
 • KVALITETS SÄKRING

  Inkommande gods måste ofta passera en granskningsstation för inkommande gods.
 • OMPACKNING & FÖRINPACKNING

  Det parameterstyrda systemet gör att du kan lokalisera artiklar beroende på kvantitet och lagertyp.

INKOMMANDE GODS IDENTIFIERAS OCH INSPEKTERAS

Inkommande gods från en leverantör identifieras i godsmottagningszonen med hjälp av följesedlar och jämförs med ordrarna i ERP-systemet.

Redan i detta skede kan TGW:s CI_LOG-programvara avgöra om godset finns bland de inneliggande ordrarna. I traditionella logistiksystem kan inte godset genomgå ytterligare behovsplanering innan det registreras i systemet.

Inkommande gods packas ofta om i andra lådor innan bearbetasfortsatt hantering bearbetas. Godset måste godkännas i godskontroll eller förberedas för lagring.

TGW:S SOFTWARE SUITE

TGW:s Software Suite

TGW:s software suite har alla relevan...

AKTUELL TEKNOLOGI

Aktuell teknologi

Våra senaste produkter kan ge dig bet...

INTERNA TRANSPORTER KAN SKE UTAN FÖLJESEDLAR

Efter att ordrarna har matchats mot ERP-systemet överförs godsmottagningsregistren till lagerhanteringssystemet i CI_LOG-sviten. I detta läge kan CI_LOG redan avgöra om godset finns bland de inneliggande ordrarna. CI_LOG får då kontroll över hela det inre materialflödet.

Med hjälp av den parametrstyrda målkontrollen och förbestämda strategier kan godset enkelt och säkert transporteras till de efterföljande hanteringszonerna. Den interna transporten kan skötas helt papperslöst.

BEARBETNING AV INKOMMANDE GODS: KVALITETSGARANTI FÖR LAGRET

Inkommande gods packas ofta om i andra lådor innan det bearbetas ytterligare och måste godkännas i inspektioner eller förberedas för lagring. TGW:s lagerhanteringssystem (WMS) CI_LOG innefattar alla relevanta funktioner som:

 • Ompackning i befintliga förpackningar/ompackning i nya förpackningar/formering av lastbärare
   
  Det parameterstyrda systemet gör det möjligt att allokera artiklar (beroende på kvantitet och lagertyp) till olika paketeringsenheter och lagerzoner för att uppnå maximal plockeffektivitet. En annan fördel är den höga utnyttjandegraden av lagerytan tack vare den automatiska allokeringsfunktionen för olika lagerplatser
   
 • Kvalitetsförsäkring
   
  CI_LOG är ett hjälpmedel för hela inspektionen av inkommande gods med olika funktioner som: inspektionskrav och arbetsplatsunderhåll, kvalitetssäkring för statushantering, kvalitetssäkring för lagring/hämtning inklusive automatisk lagertransport och kvalitetssäkringsstatistik (felfrekvens, leverantörsbedömning osv.).

Vår referens TGW Logistics Group

 • SalewaSalewa
 • Flughafen MünchenFlughafen München
 • Rauch Fruchtsäfte GesmbH & CoRauch Fruchtsäfte GesmbH & Co