Crossdocking - Orderuppfyllelse - Tjänster & lösningar - TGW Logistics Group

Korsdockningssystem

Distribuera gods samtidigt som kostnaderna för plockning och lagerhållning elimineras

Korsdockningssystem

  TGW:S KORSDOCKNINGSSYSTEM MINSKAR KOSTNADERNA FÖR LAGERHÅLLNING OCH PLOCKNING AVSEVÄRT

  TGW hjälper dig strömlinjeforma din försörjningskedja från ankomstpunkten till försäljningspunkten genom en skräddarsydd dockningsanläggning. Systemets effektivitet garanteras genom att drastiskt sänka kostnaderna för lagerhållning och plockning. Korsdockning är särskilt lämplig för distribution av färska livsmedel och förbrukningsvaror med snabba varuflöden (FMCG).

  Med PalDock- och CaseDock-lösningar erbjuder TGW effektiva korsdockningsmoduler för pallastade varor och lådor. Dessa system baseras på välbeprövad teknik och uppfyller de högsta kraven i fråga om prestanda, tillgänglighet och pålitlighet.

  AKTUELL TEKNOLOGI

  Aktuell 
teknologi

  Våra senaste produkter kan ge dig bet...

  SOFTWARE S...

  Software    Suite

  TGW:s software suite har alla relevan...

  KORSDOCKNING GÖR DET MÖJLIGT ATT HANTERA STORA OCH KOMPLEXA OPERATIONER

  Korsvis dockning sänker hanteringskostnaderna, driftkostnaderna och lagerytan. Därför används den här logistikmetoden inom flera olika branscher t.ex. inom återförsäljar- och livsmedelsdistribution. Tidigare innebar korsdockning att gods fraktas från en lastbil direkt till en annan. Idag kan korsdockning hantera större och mer komplicerade operationer. Därför kan distributionscentraler med korsdockning använda mycket effektiva automatiseringssystem för uppställning, sortering och sammanföring av material på lagret för transporter. Även en mycket kortvarig lagerhållningsfunktion kan ingå.

  Vår referens TGW Logistics Group

  • Mercadona S.A.Mercadona S.A.
  • LenzeLenze
  • TupperwareTupperware