Raka transporter - Transportsystem för lastpallar - Products - TGW Logistics Group

Raka transporter

Översikt

Rulltransportör

Rulltransportör

Rulltransportörer används för transport av lastpallar, gallerboxar och liknande transportgods med kollivikter upp till 1 500 kg...

Ackumuleringsrullband

Ackumuleringsrullband

Mekaniska och pneumatiska rulltransportörer används för att skapa tryckfria ackumuleringszoner för lastpallar, gallerboxar och ...

Kedjetransportör

Kedjetransportör

Kedjetransportören kan transportera lastpallar, gallerboxar och motsvarande gods på ett mjukt sätt i både längs- och tvärgående...