§§Legal Notice§§ - TGW Logistics Group

Användningsvillkor

JURIDISK INFORMATION

Allt innehåll på vår webbplats är upphovsrättsskyddat. Allt användning av webbplatsens innehåll, oavsett typen av offentlig eller kommersiell användning måste föregås av skriftligt medgivande från TGW Logistics Group GmbH. För att kopiering ska tillåtas krävs en uttrycklig hänvisning till upphovsrättsskyddet hos TGW Logistics Group GmbH. Inget innehåll får förändras, strykas, läggas till eller tolkas på något som helst sätt, i synnerhet beträffande upphovsrättsskyddat material, rubriker för upphovsrättsskyddat material, eller författarens benämning. Överträdelse av dessa villkor ger TGW Logistics Group GmbH rätt att kräva att användningen upphör, raderas, samt rätt att kräva skälig ersättning för skada samt överföring av all därmed sammanförande förtjänst.

SEKRETESS

Du ger ditt uttryckliga medgivande till att vi får använda de personuppgifter du skickar till oss när du skickar din förfrågan. Uppgifterna används för att vi ska kunna behandla dina frågor. Tillåtelsen kan när som helst återkallas. TGW Logistics Group GmbH åtar sig att skydda uppgifterna och att inte sälja, hyra ut eller på annat sätt göra informationen tillgänglig för utomstående. 

INTERNETTJÄNSTER

Vår webbplats innehåller också länkar till externa webbplatser. TGW Logistics Group GmbH tar inte på sig något ansvar för innehåll som tillgängliggörs via sådana länkar. Om vi får kännedom att det finns olagligt innehåll, eller att information om att olagligt innehåll förekommer i dessa länkar kommer länkarna att raderas eller begränsas så långt som möjligt. På våra webbplatser används cookies och sessionshanteringssystem som förenklar användningen av vårt onlineinnehåll. Våra cookies innehåller inte personspecifik information eller e-postadresser och avslöjar inte din identitet.

ANVÄNDARPROFILER / SPÅRNING

GARANTI / KOMPENSATION

All information på våra webbplatser och webbsidor har sammanställts med största omsorg. TGW Logistics Group GmbH tar emellertid inte på sig något ansvar för informationens fullständighet eller lämplighet för specifika ändamål. Användning av information som finns i vårt internetinnehåll görs enbart på användarens egen risk. Begäran om skadestånd mot TGW Logistics Group GmbH, oavsett grunden för sådana krav, ska begränsas till brottslig avsikt och grov vårdslöshet. Vi tar inte något som helst ansvar för ekonomisk förlust eller därav följande skada eller olägenhet.

BEHÖRIG RÄTTSINSTANS

Österrikisk lag gäller. Domstol för företagsregister: Landesgericht Wels
 
Jag har läst och accepterar användningsvillkoren och sekretessdeklarationen.