Profil - Företag - TGW Logistics Group

TGW Logistics Group

Företagsprofil

TGW Logistics Group
 • SYSTEMS DESIGN

 • SYSTEM INTEGRATION

 • EQUIPMENT MANUFACTURING

 • LIFETIME SERVICES

LEDANDE LÖSNINGAR INOM LOGISTIK

TGW Logistics Group är världsledande leverantör av dynamiska automatiserade logistiklösningar för

 • Lager
 • Produktion
 • Orderplockning
 • Distribution

SYSTEMINTEGRERING

Som huvudentreprenör och systemintegratör med lokala enheter I Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien är vi ansvariga för

 • Analys och logistikplanering
 • Implementering av nyckelfärdiga system
 • Supportservice 24/7
 • Optimering och modernisering

VÅRA PRINCIPER

KUNDORIENTERING.

Vi tryggar vår framtid genom våra kunders framgång. Senaste teknik, innovativa lösningar, högsta kvalitetsstandard och lång erfarenhet är vårt bidrag till kundernas framgång. Vi är en ärlig och pålitlig partner för våra kunder, och det är basen för stadig tillväxt och säker framtid för vårt företag.


ANSTÄLLDA.

Personalen är vår största potentiella källa till framgång. Våra innovativa lösningar är baserade på våra anställdas expertkunskaper,engagemang och kreativitet. Deras entusiasm säkerställer entusiasmen hos våra kunder. Med undervisning och vidareutbildningsprogram för våra anställda stöder vi deras personliga och affärsmässiga utveckling.


INNOVATION.

Marknadsledande tack vare intelligenta logistiklösningar. Logistikprogram enligt senaste teknik och flexibla logistiklösningar garanterar högsta lönsamhet och trygga investeringar. Tekniska trender och framtida marknadskrav är utgångspunkt när vi utvecklar vår programvara för hantering av leveranskedjan och våra logistiklösningar.