Case Study Tognum - Tillverkning - Branscher - TGW Logistics Group

Case Study, Tognum

Tognum America installerar automatiska mini-load-orderplocksystem av typ gods-till-person från TGW

Case Study, Tognum
 • 5-GÅNGS AUTOMATISERAT MINI-LOAD-LAGER

  Lagret med Stratus-staplingskranar och Spectra-lasthanterare har plats för 22 500 lådor.
 • 5 UNIVERSELLA ARBETSSTATIONER

  Fem universella arbetsstationer används för plockning, sammanställning och komplettering av order och produkter.
 • BRICKLAGRING INOM MINI-LOAD-LAGRET

  En gång i mini-load-lagret används för att lagra brickor.
 • UTÖKAT TGW-SYSTEM

  I systemet ingår även lagerstyrningsprogramvara, transportbandsstyrning, integrerad hyllstyrning, installation och support.

TGW meddelar att Tognum America har installerat en högdensitets automatiskt lagrings- och hämtningssystem (AS/RS) för enkla komponenter vid företagets nya MTU Parts Logistics Centre för Nordamerika, nära Detroit.

MTU är ett av världens ledande märken för stora dieselmotorer och kompletta framdrivningssystem inom en mängd tillämpningar, som marin drift, kraftgenerering, tunga fordon och spårbundna fordon. Tognum America ansvarar för försäljning och service av MTU-motorer och MTU-kraftsystem i Nordamerika och Latinamerika.

Projektet var en del av en övergång till ett nytt 395 000 kvadratmeter stort distributionscenter som nu betjänar hela den nordamerikanska verksamheten för dieselmotorprodukter, komponenter och reservdelar. Projektet hade en mycket aggressiv tidplan, från kontraktsskrivning till ett helt installerat och fungerande system på mindre än sju månader.

TGW-automationssystemet är mycket likt ett system som TGW levererade till MTU i Tyskland för fyra år sedan.

 • Utgående från de framgångar vi har haft med vårt system i Tyskland, beslutade vi att bygga ett motsvarande i USA, säger Adam Wood, logistikchef inom Tognum America Inc. Vi hade en mycket pressad tidplan för att installera systemet och TGW satte in alla sina resurser för att få fram material och färdigställa systemet på rekordtid. Med två mycket likartade system kommer vi att kunna göra mycket bättre jämförelser mellan dem.

Båda systemen har fem gångar som betjänas av Stratus mini-load-kranar med Spectra-lasthanterare. De har kapacitet för 22 500 lådor vardera, och har ett transportörsystem som matar mini-load-kranarna. De extremt tysta transportörsystemen överför brickor till fem ergonomiskt välutformade plockstationer. Dessa universella arbetsstationer används för plockning, sammanställning och komplettering av order och produkter. I systemet ingår även lagerstyrningsprogramvara, transportbandsstyrning, integrerad hyllstyrning, installation och support.

 • Systemet är så tyst att man knappt hör att det är igång, tillägger Wood. Lådorna i systemet är av metall, så man skulle kunna tro att det blir en hel del buller, men transportören är i själva verket mycket tyst och hörs nästan inte när lådorna är i rörelse.

TGW har levererat en helt integrerad lösning med hög lagringstäthet och gods-till-person-orderplockning. Det är en god illustration av företagets kompetens och erfarenhet då det gäller totalintegration.

 • TGW kunde erbjuda en komplett lösning för Tognum America, inkluderande automatisk materialhantering, lagerstyrningsprogramvara, transportbandsstyrning, integrerad hyllstyrning, igångkörning och support, säger Larry Strayhorn, VD för TGW Systems, USA. Den snäva tidplanen som Tognum Amerika satte upp för installation och TGW:s förmåga att uppfylla den illustrerar ytterligare TGW:s kapacitet.
ADAM WOOD
LOGISTIKCHEF INOM TOGNUM AMERICA INC.

”Vi hade en mycket pressad tidplan för att installera systemet och TGW satte in alla sina resurser för att få fram material och färdigställa systemet på rekordtid. Med två mycket likartade system kommer vi att kunna göra mycket bättre jämförelser mellan dem.”