Fallstudie av Rossmann - Mat- och livsmedelsåterförsäljare - Branscher - TGW Logistics Group

Studie av Rossmann

Hantera inkommande ordrar snabbt och effektivt

Studie av Rossmann
  • ALLA AREOR ÄR CENTRALT SAMMANKOPPLADE

    Alla areor är centralt sammankopplade via en högpresterande hängbana som disponerar 32 separata fordon, vart och ett utrustat med egen drivenhet.

LOGISTIK I KENTAURENS TECKEN

Med sitt mycket breda och högkvalitativa produktsortiment, mycket goda kundservice och ett omfattande, modernt lagernät är Rossmann ett av de ledande företagen inom den tyska apoteksbranschen.

Kedjan har mer än 1 200 butiker i Tyskland och ett sortiment av omkring 17 500 olika artiklar. Det fordrar ett genomtänkt logistikkoncept. Och tekniken och personalen vid det nya logistikcentret i Landsberg spelar en mycket viktig roll i logistikkedjan.

MÅL

  • Hantera inkommande ordrar snabbt och effektivt
  • Garantera att butikerna i kedjan inte får slut på varor
     

LÖSNING

Det automatiska höglagret för lastpallar sköter lagerhållningen och försörjningen av plockzonerna på minimal golvyta. Sju staplingskranar på räls sköter lagringen och godsmottagningen. Varje kran är utrustad med två teleskopgafflar som kan hämta två lastpallar åt gången från transportsystemet i förlagringszonen och läg in pallarna i pallstället. Det kompakta höglagret rymmer 37 000 lastpallar.

Stora artikelvolymer och gods med mycket snabbt flöde som t.ex. aktuella kampanjvaror plockas direkt från lastpallarna och läggs i rullcontainrar för transport till butikerna. Tomma rullcontainrar matas fram till plockpersonalen genom ett automatiskt transportsystem och en vertikaltransportör lyfter upp dem till två av tre plocknivåer. Lastpallarna ligger rullfackslager i plockgångarna.

Fyra staplingskranar sköter försörjningen av godspallar, återför halvfulla lastpallar till höglagret och för bort tomma lastpallar.
 

ÖVERLIGGANDE ENSKENIGT TRANSPORTSYSTEM

Alla delar är centralt sammankopplade via ett högeffektivt hängkonveyer system med 32 separata vagnar med egen drivning. Vagnarna glider på en 440 m lång räls och transporterar lastpallarna genom stora delar av logistikcentret. Rälsen sammanlänkar godsmottagningszonen med höglagret och plockzonen för lastpallar. Det här systemet kan transportera upp till 400 lastpallar per timme till rätt plats.

Artiklar med långsammare genomflöde, samt enskilda leveranser transporteras till ompaketeringszonen där godset packas om från lastpallar till lagerbackar. Denna funktion behövs för att ett så stort artikelsortiment som möjligt ska kunna koncentreras på minsta möjliga yta i plockningszonen.

I ompaketeringszonen finns mer än 20 halvautomatiska ompaketeringsstationer på ett etage. Varje arbetsstation har ett lyftbord som används av operatören för att justera lastpallens höjd så att godset kan lastas från lastpallen till en back utan att behöva böja sig eller lyfta varorna. Systemet använder två röda lagerbackar av olika storlek. Operatören får automatiskt en lämplig back för varje artikeltyp.

Ett högeffektivt transportsystem transporterar backarna till ett automatiskt smågodslager (mini-load) där godset plockas i ställagegångarna.

AUTOMATISKT SMÅDELSLAGER

Det automatiska smågodslagret (mini-load) sköter två funktioner: för det första fungerar det som ett buffertlager mellan godsmottagningen eller ompaketeringszonen och plocksystemet och för det andra sköter det den kontinuerliga godspåfyllningen för plockstationerna.

Fyra 15 m höga TGW-staplingskranar av typen Stratus sköter varupåfyllningen av 22 760 olika lagerplatser i buffertlagret. Var och en av dessa kranar är utrustad med två lasthanteringsutrustningar av typen combi telescope C. Eftersom godset alltid kommer i backar för en enskild artikeltyp från ompaketeringszonen, kan backarna lagras och hämtas i lagret utan att sorteras, vilket ökar genomflödet avsevärt.

De övriga fem Stratus-kranarna betjänar rullfackslagren i det nya plocksystemet.

ZON-TILL-ZON-PLOCKNINGSSYSTEM

Vid Rossmanns distributionscentral används grå, hopvikbara lådor med måtten 600x400 mm. Butikerna viker ihop lådorna och returnerar dem till lagret, vilket sparar mycket plats. Här viker en maskin automatiskt upp dem igen. Upp till 600 lådor/timme kan identifieras med hjälp av streckkoder. Lådorna tilldelas en lagerorder och överlämnas tillsammans med en plocklista till det efterföljande transportsystemet.

Transportsystemet, som är konstruerat för att ge en prestanda på 1 200 backar per timme, i den här zonen transporterar automatiskt orderbackar till de 36 orderplockstationerna i två nivåer i zon-till-zon-plocksystemet. När backen når den plockzon där den ska fyllas med varor för respektive butik, leds den bort från huvudtransportbandet till respektive plockstation på ett parallellt rullband. Plockaren vid den här stationen får information om hur många produkter som ska hämtas från respektive lagerback via en pick by light-display. När allt gods har lagts ned i orderbacken trycks det tillbaka på huvudtransportbandet och transporteras automatiskt till nästa station. Denna typ av orderplockning minskar den manuella plockningstiden avsevärt och optimerar utnyttjandegraden av det tillgängliga lagerutrymmet.
 

GODSUTTAG

Godset levereras till Rossmann-butikerna i rullcontainrar. Därför måste upp till 1 200 orderbackar paketeras i rullcontainrar i två uttagszoner i den gamla och nya byggnaden. De förbereds för lastning på lastbil tillsammans med rullcontainrarna från pallplockzonen. I genomsnitt lämnar 7 000 rullcontainrar Rossmanns distributionscenter varje dag och distribueras till butiker över hela Tyskland.  

TGW-TEKNOLOGI SOM ANVÄNDS

TGW:s transportsystem kan hantera upp till 2 000 backar/timme och sammanlänkar ompaketeringszonen med nio gångar i det automatiska smågodslagret, zon till zon-plockningszonen i den nya och gamla byggnaden, samt arbetsstationerna för varuuttag på flera transportnivåer. Genom att olika orderbackar transporteras tillsammans och genom att två olika backstorlekar används, innebar detta en särskild utmaning när det nya systemet implementerades. De små lagerbackarna transporteras i tvärgående riktning, men måste vridas 90° innan de överlämnas till transportörerna i det befintliga plocksystemet.

Besök Rossmanns webbplats på www.rossmann.de för mer information om företaget.

Vår referens TGW Logistics Group

  • Pharmlog - Pharma Logistic GmbHPharmlog - Pharma Logistic GmbH
  • dm drogeriemarkt GmbHdm drogeriemarkt GmbH
  • Lenzing AGLenzing AG