Mat- och livsmedelsåterförsäljare - Branscher - TGW Logistics Group

Mat- och livsmedelsåterförsäljare

Strömlinjeforma orderexpedieringen i din distributionscentral

Mat- och livsmedelsåterförsäljare
 • NYCKELFÄRDIGA LOGISTIKLÖSNINGAR FÖR DETALJHANDELN

  TGW har 40 års erfarenhet som leverantör av one-stop-logistiklösningar. Våra lokala logistikexperter har genomfört flera sofistikerade logistiklösningar för detaljhandelsbranschen.
  Läs mer
 • OPTIMERAD DISTRIBUTIONSKEDJA MED TGW

  TGW kan hjälpa dig med automatiserade materialhanteringslösningar för att optimera distributionen.
  Läs mer
 • ANALYS, DESIGN OCH SIMULERING

  TGW:s experter ger professionell konsulthjälp om logistik och design för individuella lösningar.
  Läs mer
 • AS/RS OCH TILLVERKNING AV TRANSPORTÖRER

  TGW tillverkar ett fullständigt sortiment av transportörer och teknik för automatlager liksom styrning och programvara för att göra det allra bästa av din lösning för orderuppfyllande.
  Läs mer

ORDEREXPEDIERINGSSYSTEM – FRÅN LAGERPÅFYLLNING TILL E-HANDEL

Dagens återförsäljare måste kunna hantera stadigt växande krav på internlogistiken och ett ökande kostnadstryck. Innovativa system har därför blivit viktigare än någonsin för distributionscentraler.

TGW:s grundkoncept när logistikkoncept för återförsäljare utvecklas är att bulkenheter ska hanteras direkt genom hela systemet, från godsmottagning till avsändning. Det automatiska paketlagret försörjer automatiskt och Just In Time plock-, sorterings- eller avsändningsprocesserna med varor.

BRANSCHSPECIFIKA ...

Branschspecifika lösningar från TGW

Våra lokala logistikexperter har proj...

LOGISTIKPROGRAMVA...

Logistikprogramvaran CI_LOG från TGW

En intelligent programvara är hörnste...

DIREKT HANTERING AV BULKENHETER FRÅN GODSMOTTAGNING TILL JIT-AVSÄNDNING

 • Mycket dynamiskt paketlager med mångdubbelt lagerdjup
 • Minskade gång- eller köravstånd för personalen
 • Automatiska eller manuella pallastningsprocesser
 • Minskad pallhantering
 • Avsevärd besparingspotential

 

VARUTILLGÅNG HAR HÖGSTA PRIORITET

Genom att alltfler kunder handlar online, måste återförsäljarna även kunna hantera större ordervolymer av enskilda varor och de logistikproblem detta innebär. För att kunna hantera dessa ökade krav, behöver återförsäljare flexibla och effektiva logistiksystem.

 • Effektiva logistiksystem
 • Snabb genomströmning
 • Låga enhetskostnader
 • Flexibel resurshantering
 • Ergonomisk orderplockning

MAXIMAL EFFEKTIVITET I DISTRIBUTIONSCENTRALER – UNIKA LÖSNINGAR SOM BASERAS PÅ VÄLBEPRÖVADE MODULER

Påfyllning av olika stora lager eller B2C-plockning – TGW kan översätta dina unika processer perfekt till programvara, materialflöde och en arbetsplatsdesign.

 • Helautomatisk distributionscentral

  • Från godsmottagning till pallastade lagerförsändelser
  • Automatisk hantering av alla bulkenheter i systemet
  • Högeffektiva moduler: materialhanteringssystem, paketlager, automatisk pallastning
  • Minimalt personalbehov med maximal prestanda

 • E-handel: automatisk orderpreparering

  • Optimalt stöd för lådplockning
  • Ergonomiskt utformade arbetsplatser
  • Smarta paketerings- och leveranssystem

 • Programvara: Effektiv processtyrning

  • Helhetslösning som kan anpassas efter kundens storleksbehov
  • Mappning av hela orderexpedieringen
  • Parametrerbara strategier
  • Resurshantering med optimerad utnyttjandegrad

 • Halvautomatisk distributionscentral: med fokus på flexibilitet

  • Användning av mycket effektiva och välbeprövade moduler
  • Anpassningsbar automatisering efter dina behov
  • Ergonomiskt utformade arbetsplatser
  • Flexibelt utnyttjande av resurserna

 • Cross docking-system: butiksleveranser utan mellanlagring

  • Helautomatiserat materialflöde på basis av back- (CaseDock) eller lastpallshantering (PalDock)
  • Maximal effektivitet med stora genomströmningsvolymer 
  • Lägre personalbehov

Vår referens TGW Logistics Group