Fryslogistiklösningar - Livsmedelshanteringen - Branscher - TGW Logistics Group

Fryslogistiklösningar

Högpresterande lösningar som klarar arktiskt klimat

Fryslogistiklösningar
 • RÄTT MATERIAL ÄR AVGÖRANDE

  Viskositeten hos standardsmörjmedel förändras när temperaturen sjunker. TGW använder specialsmörjmedel i sina kyllösningar så att allting fungerar perfekt både över och under 0 °C.
 • VIKTIGASTE FAKTORN: FÖRENKLAT UNDERHÅLL

  Ett förenklat underhåll är särskilt viktigt för enheter som används i en frysmiljö för att reducera tiden som behövs för underhåll. TGW:s bandtransportörer för enhetslast har speciella kedjespännare som regleras med ett praktiskt handhjul. Det gör att personalen snabbt kan optimera kedjespänningen när som helst utan verktyg.
 • 50 STAPLINGSKRANAR ANVÄNDS I ARKTISKT KLIMAT

  TGW har installerat mer än 150 automatiska staplingskranar (AS/R) i frysmiljöer och nått lika bra resultat som i miljöer med normala temperaturer.
 • TGW:S MASKINER KLARAR ARKTISKT KLIMAT

  Alla staplingskranar från TGW är perfekt anpassade till frysmiljöer, oavsett om det handlar om backar, kartonger eller pallar. Detsamma gäller för TGW:s lasthanteringsenheter, allt från kombiteleskop via tekniken i Spectra och Twister till Mule och pallteleskop.

Frysta produkter som fisk, pizza och glass medför många fördelar för konsumenter samtidigt som de ställer distributionscentrum inför en stor utmaning i fråga om materialhantering och lagersystem. De unika kraven vid låga temperaturer på utrustning för materialhantering ska inte underskattas vid konstruktion och installation.

TGW:s teknik hjälper företag att ta fram automatiska högpresterande lösningar för backar, kartonger och pallar under en lång rad olika driftsvillkor, inklusive kyl- och frysmiljöer . TGW:s mångåriga erfarenheter i fråga om utformning, tillverkning och installation av lösningar har gett oss den tekniska kunskap som krävs för att optimalt anpassa bandtransportörer och lagersystem till rådande temperaturer.

BRANSCHSPECIFIKA ...

Branschspecifika lösningar från TGW

Våra lokala logistikexperter har proj...

SYSTEMINTEGRERING

Systemintegrering

TGW har mer än 40 års erfarenhet som ...

Varför behövs automatiska frysdistributionscentrum?

Idén bakom en obruten kylförsörjningskedja, ökade krav på prestanda samt strängare regler på hälso- och säkerhetsområdet är tunga argument för en automatisering av frysdistributionscentrum. Den driftsansvarige måste hantera ökade prestandakrav och uppfylla stränga krav på arbetsförhållanden, vilka alla utgör övertygande skäl för att använda dynamiska automatiserade system.

TGW:s automatiska logistiklösningar för bandtransportörer och lager för frysta produkter har samma funktioner som lösningar för normala temperaturer. TGW kan bevisa sin kompetens inom fryslogistik tack vare ett stort antal projekt som genomförts de senaste åren.

Vad måste man tänka på när man planerar ett automatiserat frysdistributionscentrum?

Alla projektfaser, från konstruktion till genomförande och den faktiska driften, måste anpassas till de speciella villkoren som ett fryslager och distributionscentrum ställer. Följande aspekter ska beaktas i ett tidigt skede:

 • Transport mellan olika temperaturområden:
  Detta kräver ett system med luftslussar för bandtransportörer som går från ett temperaturområde till en annat samt för personalentréer.
   
 • Utformning av luftkonditionerings- och kylteknik:
  Vid beräkningen av behovet av luftkonditionering och kylning måste man ta hänsyn till värmeutvecklingen från drivsystemen. Luftfuktigheten måste hållas så låg som möjligt för att undvika att is och snö bildas på maskindelarna.
   
 • Åtkomlighet vid underhåll:
  Personalen får endast stanna i frysområdet under relativa korta perioder och tvingas bära relativt klumpiga värmekläder. Gångavstånden ska därför göras så korta som möjligt och det måste finnas tillräckligt med utrymme för att personalen ska kunna röra sig obehindrat. Breda gångar på lagret och speciella underhållsavdelningar är också fördelaktigt.
   
 • Videoövervakning av viktiga områden:
  För att förenkla felsökning utan att personalen ska behöva gå in i frysområdet rekommenderar vi kameraövervakning av viktiga områden.
   
 • Maskiner med hög verkningsgrad som återanvänder bromsenergi
  Återanvändning av energi är särskilt viktigt i fryslager eftersom detta inte bara återanvänder energi i driften av andra enheter utan också reducerar behovet av kylning.

Vår referens TGW Logistics Group

TGW

NEWS

2015-08-09
TGW expands headquarters in Wels
Until 2018, a new office building as well as a production hall shall be built.">2015-08-09
TGW expands headquarters in Wels
Until 2018, a new...