Fallstudie av Fiebig - Farmaceutiska - Branscher - TGW Logistics Group

Studie av Fiebig

Fiebig lyckades förbättra sin leveransberedskap med hjälp av ett nytt materialhanteringssystem

Studie av FiebigPLAY
VIDEO
 • HANTERING AV UPP TILL 75 000 ARTIKLAR

  Lösningen har kapacitet att klara upp till 75 000 olika artiklar upp till 2 000 beställningar per timme upp till 16 000 orderlinjer per timme.

EUROPAS MODERNASTE LÄKEMEDELSGROSSIST

Fiebig har utvecklats till ett av de starkaste mellanstora företagen i sydöstra Tyskland sedan företaget etablerades 1898. Fiebig förfogar över en del av världens tekniskt mest avancerade driftutrustning. Fiebig lägger stor vikt vid att ge optimal personlig support i allt arbete med apotek och har ett välförtjänt rykte som pålitlig samarbetspartner.

Fiebig har nu utvecklats ytterligare för att få ännu bättre leveransberedskap, optimera orderflödestiden och bli ännu bättre på att sätta ihop ordrar med hjälp av det nya logistiksystemet från Klug integrierte Systeme och TGW Mechanics GmbH. Detta är en investering i Leopold Fiebigs framtid.

BEHOV OCH KRAV

 • Kunna hantera upp till 75 000 olika artiklar
 • Kunna hantera upp till 2 000 ordrar/timme
 • Kunna hantera 16 000 orderrader/timme
 • Uppnå en automatiseringsgrad på mer än 90 %
 • Ordrar ska ha en genomströmningstid på mindre än 15 minuter

 

LÖSNING

I ankomsthallen identifieras inkommande gods, registreras och läggs sedan i rätt förvaringsfack i lagerbackarna med upp till åtta olika uppdelningar. Godsets apotekscentralnummer skannas in och satsnumret på förpackningen, samt utgångsdatumet och antalet matas in. Systemet tar under tiden fram en passande lagerback på vågen och en indikator för det aktuella lagringsfacket tänds på displayen. Nu kan backen antingen läggas in i lagret eller transporteras direkt till en plockzon.

Det automatiska kartonglagret (ACH) är utrustat med dubbla niometers staplingskranar (RBG) typ Mustang vilket ger plats för ca 35 000 backar. De två RBG:erna förbereder godset för A-Frames (dvs. de automatiska plockningsenheterna) på två hämtningsnivåer och tar bort de tomma backarna.

En ljuskontroll och en scanner övervakar att godset läggs i korrekt A-Frame. Utstötningsanordningen vid varje axel kan stöta ut upp till sex förpackningar per sekund på det band som passerar genom axelraderna som bildar en bågform ovanför i form av ett gigantiskt ”A”.

Om inga artiklar behövs vid A-Framen transporteras orderbacken direkt förbi A-Frames via ett förbikopplingssystem direkt till prepareringsplatserna i plockningszon B och C. De automatiska plockningsenheterna B och C får artiklar från sammanlagt 17 olika lagerblock. LVS synkroniserar modulerna så att alla lagerbackar ankommer till prepareringsplatserna i plockzonen i samma ögonblick som orderbackarna anländer. Temperaturreglerade läkemedel kan också plockas vid B-zonerna, eftersom den värmekänsliga backen omedelbart återförs med hög hastighet till kallagret efter plockningen.

Plockningen av artiklar med C-klassifikation är också automatiserad. Det ena av de två ACH-systemen tillhandahåller sådana godsbackar med innehåll som är avsett att lagras i hyllor av bomtyp. Lagerpersonalen tar emot ordrar som radiomeddelanden i sina mobila handdatorer via LVS. Godsspårning kan skötas utan fel via lagerhanteringssystemet, eftersom läkemedlen från varje sats tilldelats sin separata lagerplats. När en order har slutförts förs backen bakåt till utmatningsbandet.

När plockningen är klar rullas orderbackarna vidare till två förslutnings- och paketeringsmaskiner som skriver ut en leveransförteckning och lägger den i avsändningsbacken. De här maskinerna förser även varje back med en avsändaretikett. Härefter sammanbinds orderbackarna och transporteras till avsändningszonen. 2 000 backar/timme sorteras för hämtning med truckar på tre avsändningsplan med sammanlagt 54 odrivna rullbanor. Förarna hämtar godset från målbanan och kan omedelbart lasta lastbilar för landsvägstransporten.

TGW-TEKNOLOGI SOM ANVÄNDS

Staplingskranar av typen Mustang high-speed med pendlingssäkert drivsystem försörjer A- och C-plockstationerna extremt snabbt med gods och sköter även buffringsarbetet för inkommande gods för de automatiska plockenheterna i zon B vid toppbelastning. Ca 35 000 backar hanteras i de två 77 m långa och 9 m höga lagergångarna. Mustang high-speed har en acceleration på 4 m/s2 och en topphastighet på 6 m/s.

Sammanlagt 17 commissioners används för att försörja B-plockzonen med gods. Det är mycket dynamiska staplingskranar av bomtyp. Lyften accelererar 4 m/s2 och har en lyfthastighet på 3 m/s. P.g.a. deras extrema hastighet och funktionalitet används kombiteleskop som lasthanteringsutrustningar, vilket ger en säker mottagning och överlämning av backarna.

De automatiska A-Frame-anordningarna sitter ovanför varandra och har tillgång till sammanlagt 3 600 axlar. Var och en av plockrobotarna hanterar 1 200 ordrar/timme. A-Frame-anordningen har en enkel funktionsprincip: två rader av diagonala axlar sitter i form av ett A och var och en av dessa axlar innehåller sorterade läkemedel. Det exakta antalet kartonger som behövs för en order matas automatiskt ut till ett av de två banden mellan de dubbla raderna axlar i nedre delen av axeln. Materialflödessystemet definierar först en exakt sektion av bandet för varje kundorder (ett s.k. orderfönster) där alla artiklar för en order samlas. En back eller kartong fylls med varje kundorder i slutet av bandet. Vid konstruktionen lade man särskild vikt vid de speciella inställnings- och servicebehoven så att det nödvändiga arbetet skulle kunna utföras på ett extremt tidseffektivt sätt och med ett enda verktyg.

Besök Leopold Fiebigs webbplats på www.fiebig.de för mer information om företaget.

Vår referens TGW Logistics Group

 • Flughafen MünchenFlughafen München
 • Iveco Fiat S.P.A.Iveco Fiat S.P.A.
 • TognumTognum