Fallstudie av Aesculap - Farmaceutiska - Branscher - TGW Logistics Group

Studie av Aesculap

TGW hade ett nära samarbete med Aesculap för att utveckla ett kostnadseffektivt logistiksystem

Studie av Aesculap
  • HANTERING AV 2 500 FÖRSÄNDELSER PER DAG

    Requirements were the further utilisation of existing premises as well as construction of a new building on the company site as well as modular extension for future expansion of capacities.

Aesculap är ett bolag i koncernen B.BRAUN Melsungen AG och är en global leverantör av produkter och tjänster inom kirurgi. I företagets produktsortiment finns kirurgiska intrument för öppen eller minimal invärtes kirurgi, ortopediska implantat, neurokirurgi eller spinalkirurgi, sterila behållare, apparater och navigationssystem, samt kardiologiska produkter.

2006 ställdes Aesculap inför utmatningen att förbättra den befintliga internlogistiken för att kunna hantera de växande volymerna och motsvara de höga servicenivåer som kirurgisektorn kräver. TGW Systems Integration hade ett nära samarbete med Aesculap för att hitta en kostnadseffektiv logistiklösning som inte bara motsvarade de nuvarande verksamhetskraven, utan som även tog hänsyn till framtida expansion och kapacitetsökning.

 

BEHOV OCH KRAV:

  • Utnyttja de befintliga lokalerna bättre, samt uppföra en ny byggnad på företagets tomt
  • Utbyggnadsmoduler för framtida expansion av lokalerna
  • Kunna hantera 2 500 beställningar per dag – alltifrån mycket små beställningar av utrustning till hela sjukhusenheter
  • Plocksystemet är utformat för att klara 13 000 plock under en driftcykel på 10 timmar/dag.
  • Strikt produktspårning för alla medicinprodukter
  • Mycket försiktig hantering av ömtåligt gods i sterila förpackningar

Vår referens TGW Logistics Group