Fallstudie av Wacker Siltronic - Branschspecifika lösningar - Branscher - TGW Logistics Group

Studie av Wacker Siltronic

Commissioner - Den perfekta lösningen för e-handelssystem.

Studie av Wacker Siltronic
 • TGW-COMMISSIONER SPARAR UTRYMME OCH PENGAR

  Lagringsmaskinen Commissioner är ett automatiskt lagringssystem som ger hög prestanda och hög kapacitet samtidigt som det inte tar så mycket plats.

MÅL

Ett lagersystem för silikonstänger för WAVER-tillverkningen. Hög pålitlighet i lagret och optimalt utnyttjande av den begränsade ytan i en befintlig byggnad var de viktigaste kraven. Silikonstängerna bör lagras centralt och kunna hämtas för snabb produktion.

LÖSNING

En Commissioner har integrerats i två våningar i den befintliga byggnaden. Tack vare den höga lagerdensiteten och den lilla lageryta som behövs kan silikonstängerna lagras på en minimal yta. Omedelbart vid ankomsten läggs varorna in i lagret och registreras. Stängerna kan sedan hämtas ”just in time” för vidarebearbetning i tre olika arbetsskift.

FÖRDELAR

 • Direkt produktionsförsörjning
 • 100 % pålitligt lagersaldo
 • Platsbesparande och hög arbetskvalitet
 • Separat uppsamling av det erfordrade materialet på ergonomiskt utformade arbetsstationer

 

COMMISSIONER

Den effektiva lagermaskinen

Den perfekta lösningen för e-handelsprocesser.
Lagermaskinen Commissioner är ett automatiskt lagersystem som både har hög prestanda och hög kapacitet och som samtidigt inte tar stor plats.

DU FÅR FÖRDELAR I FORM AV

 • bättre kvalitet tack vare felfri plockning
 • kostnadsminskningar
 • produktivitetsökning tack vare den ökade lager-/hämtningsprestandan
 • utrymmessnål lagring


Commissioner är utrustad med vår logistikprogramvara CI_LOG som ger ett lagersystem med hög dynamik, pålitlighet och lönsamhet.

SYSTEMET ANVÄNDS SOM

 • centralt lagersystem för tillverknings- och monteringsdelar
 • tillverknings- eller monteringsbuffert direkt vid produktions-/monteringslinjen
 • leveranslager för färdigt gods och handelsvaror
 • verktygslager
 • reservdelslager, även direkt i serviceavdelningen eller försäljningslokalen för uppställning av C-delar och förbrukningsmateriel
 • materiallager i decentraliserade servicekontor
 • arkiveringssystem för dokument, filer, värdepapper, bibliotek


Dina logistikkostnader sänks med upp till 50 %. Dessutom får du fördelar i form av ökad produktivitet, effektiv plockning, korta leveranstider och effektiva driftrutiner, maximal leveranskvalitet tack vare felfri plockning, maximal datasäkerhet och datatransparens, pålitliga lagersaldon, korta amorteringsperioder och långvarigt skydd av investeringen.

Vår referens TGW Logistics Group

 • Merck Sharp & DohmeMerck Sharp & Dohme
 • KärcherKärcher
 • Krankenhaus WelsKrankenhaus Wels