Przeładunek bezpośredni - Realizacja zamówień - Usługi i rozwiązania - TGW Logistics Group

Rozwiązania przeładunku bezpośredniego

Dystrybucja towarów przy eliminacji kosztów pobierania i utrzymania stanu zapasów

Rozwiązania przeładunku bezpośredniego

  ROZWIĄZANIA TGW DOTYCZĄCE PRZEŁADUNKU BEZPOŚREDNIEGO W ZNACZNYM STOPNIU ZMNIEJSZAJĄ KOSZTY MAGAZYNOWANIA I POBIERANIA

  TGW wspiera Cię w zwiększeniu efektywności Twojego łańcucha dostaw od miejsca pochodzenia do punktu sprzedaży poprzez dostosowany indywidualnie obiekt do przeładunku bezpośredniego. Efektywność rozwiązania jest gwarantowana przez znaczne zmniejszenie kosztów magazynowania i pobierania. Przeładunek bezpośredni jest szczególnie przydatny do dystrybucji świeżej żywności i towarów konsumpcyjnych szybkozbywalnych (FMCG).

  Dzięki swoim rozwiązaniom PalDock i CaseDock TGW oferuje wysoko wydajne moduły przeładunku bezpośredniego dla towarów na paletach i w skrzyniach. W oparciu o sprawdzoną technologię rozwiązania te spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania w kategoriach wydajności, dostępności i niezawodności.

  NAJNOWSZE TECHNO...

  Najnowsze
technologie

  Nasze najnowsze rozwiązania zapewniaj...

  PAKIET OPROGRAMOW...

  Pakiet oprogramowania

  Oprogramowanie TGW zawiera wszystkie ...

  PRZEŁADUNEK BEZPOŚREDNI OBSŁUGUJE OBSZERNE I ZŁOŻONE OPERACJE

  Przeładunek bezpośredni zmniejsza koszty przenoszenia, koszty operacyjne i stan magazynowy. Dlatego ta metoda logistyczna jest stosowana w różnych branżach, na przykład w dystrybucji detalicznej i dystrybucji żywności. Początkowo przeładunek bezpośredni był wykonywany wyłącznie przez przemieszczanie towarów bezpośrednio z jednej ciężarówki na inną. Obecnie metodą przeładunku bezpośredniego można obsługiwać większe i bardziej złożone operacje. Dlatego też centra dystrybucji z przeładunkiem bezpośrednim mogą wykorzystywać wysoce efektywne systemy automatyczne do składowania tymczasowego, sortowania i konsolidacji materiałów przychodzących do wysyłki. Można tu ująć także funkcję nawet bardzo krótkoterminowego magazynowania.

  Nasze referencje TGW Logistics Group