Informacja prawna - TGW Logistics Group

Warunki korzystania z serwisu

INFORMACJA PRAWNA

Cała zawartość tej witryny jest chroniona przez prawa autorskie. Wszelkie wykorzystanie jej treści, bez względu na jego charakter, do użytku publicznego lub komercyjnego, wymaga pisemnej zgody TGW Logistics Group GmbH. W przypadkach dozwolonego kopiowania wymaga się zawarcia jednoznacznej wzmianki o prawach autorskich TGW Logistics Group GmbH. W żadnym wypadku treści nie mogą być zmieniane, skracane, rozbudowywane lub tłumaczone, szczególnie w odniesieniu do prac objętych prawami autorskimi, tytułów tych prac, lub oznaczenia autora. Wszelkie przypadki naruszenia niniejszych warunków będą skutkować roszczeniami ze strony TGW Logistics Group GmbH, mogącymi prybrać formę żądania wstrzymania czynu, likwidacji treści, wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia, odszkodowania oraz przekazania wszystkich związanych przychodów.

PRYWATNOŚĆ

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu jego przetworzenia. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie. TGW Logistics Group GmbH zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych, niesprzedawania ich, przekazywania bądź udostępniania w innych sposób stronom trzecim. 

USŁUGI INTERNETOWE

Nasza witryna zawiera łącza do strone zewnętrznych. TGW Logistics Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w, bądź dostępne za pośrednictwem tych łącz. Jeśli poweźmiemy wiedzę o nielegalnych treściach w łączach, lub zostaniemy powiadomieni o istnieniu takowych, łącza takie zostaną usunięte, bądź ograniczone w największym możliwym zakresie. Nasza strona zawiera ciasteczka oraz systemy zarządzania sesjami, które upraszczają korzystanie z treści sieciowych. Nasze ciasteczka nie zapamiętują informacji osobowych lub danych adresowych e-mail, ani nie ujawniają tożsamości.

PROFILE UŻYTKOWNIKÓW / ŚLEDZENIE

GWARANCJA / ODSZKODOWANIA

Wszelkie informacje na naszej witrynie i jej stronach zostały sporządzone z największą starannością. Jednakże TGW Logistics Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność ani przydatność do określonych celów. Korzystanie z dowolnych informacji zawartych na naszych stronach ma miejsce na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Roszczenia odszkodowawcze wobec TGW Logistics Group GmbH, bez względu na podstawę prawną, mogą ograniczać się do wypadków zamiarów przestępczych i rażących zaniedbań. W żadnym wypadku firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub szkody następcze.

PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE

Prawem właściwym jest prawo austriackie. Sąd Rejestrowy, Wydział Gospodarczy Landesgericht Wels
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami korzystania z serwisu i polityką prywatności.