Studium przypadku Erco - Produkcja - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku Erco

Dzięki inteligentnej automatyzacji główną cechą charakterystyczną produkcji ERCO jest elastyczność

Studium przypadku ErcoPLAY
VIDEO
 • MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA DLA PALET

  ERCO P3 - automatyczny magazyn wysokiego składowania dla palet o segmentowej, szklanej kostrukcji to kluczowy element rozbudowanych systemów logistycznych.

ERCO - FABRYKA ŚWIATŁA

ERCO specjalizuje się w inżynierii oprogramowania i sprzętu do oświetlenia architektonicznego. "Przede wszystkim sprzedajemy światło, a nie oprawy oświetleniowe" - to podejście, które stawia niematerialne "oprogramowanie" światła nad fizycznymi urządzeniami jakimi są oprawy było znakiem towarowym ERCO przez wiele lat. Dlatego firma sama nazywa się: ERCO, fabryka światła.

Firma ERCO ma swoją siedzibę w Lüdenscheid, tradycyjnym przemysłowym mieście w sercu Niemiec. Zdecydowana część ponad 1000-osobowej załogi pracuje w działach rozwoju, produkcji, sprzedaży i administracji, a dodatkowi pracownicy zatrudnieni są także w różnych biurach i salonach na całym świecie. Zakład ERCO składa się ze zbierająchych nagrody budynków przemysłowych stanowiących żywy obraz kultury korporacyjnej. Każdego dnia firmę opuszcza kilka tysięcy opraw oświetleniowych, które kierowane są do budynków na wszystkich kontynentach i spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa krajów docelowych. Procesy produkcji i testowania podlegają rygorystycznym normom certyfikacji, które zapewniają, że produkty będą służyć przez długi czas.

Główną cechą charakterystyczną produkcji ERCO jest elastyczność: dzięki inteligentnej automatyzacji oraz doskonałym i wszechstronnym umiejętnościom załogi produkcja może szybko reagować na żądania i potrzeby klientów. Nowe technologie takie, jak cyfrowa logika sterowania lub technologia LED stosowane są w laboratoriach ERCO w celu rozwoju adekwatnych i łatwo zbywalnych produktów.

ERCO P3, automatyczny magazyn wysokiego składowania dla palet zbudowany z paneli szklanych stanowi główny element rozbudowanego systemu logistyki.

CELE

Rozwiązanie logistyczne skupiało się na opracowaniu zintegrowanej koncepcji logistyki, która obsłuży wszystkie towary w zakładzie Lüdenscheid, zapewni szybki dostęp do towarów wymaganych do zaopatrzenia produkcji związanego z zamówieniem i będzie oferować rezerwy pojemności magazynowej.

KONKRETNE ROZWIĄZANIE

Zainstalowano około 7000 lokalizacji dla palet, które stanowią wystarczającą rezerwę. Każdy korytarz magazynowy wyposażony jest w układnicę gwarantującą pełną wydajność procesów składowania i pobierania.

Bezpośrednio przy stanowisku pobierania zamówień zainstalowano duży bufor palet, aby zagwarantować ciągłą dostawę palet z krótkimi cyklami pobierania, oferując szczególną korzyść dla zaopatrzenia produkcji związanego z zamówieniem bardzo małymi partiami. Zamówienia są buforowane w buforze palet w sposób równoległy. Zarówno dostarczanie pustych palet do stanowisk pobierania, jak i aktywacja zamówień realizowane są automatycznie. Automatyczna identyfikacja palet sprawia, że ręczne skanowanie palet na stanowisku pobierania jest sposobem rezerwowym. Ponadto punkt automatycznej identyfikacji umożliwia szybki i płynny transfer informacji.

OPIS INSTALACJI

 • zdolność magazynowania 7000 palet Euro
 • wydajność: do 180 operacji składowania i pobierania na godzinę
 • 6 automatycznych urządzeń do składowania i pobierania
 • 4 stanowiska robocze do pobrań ilości częściowych
 • wszystkie palety, które są dostarczane w stanie uszkodzonym są transportowane na palecie systemowej, aby zagwarantować maksymalną dostępność
 • automatyczne połączenie dla palet zamówienia (puste palety) do stanowisk pobierania
 • połączenie systemu przenośników z produkcją w P1 służące do transportu palet z magazynu wysokiego składowania lub do niego
 • połączenie przenośnikowe pomiędzy 3 poziomami w obszarze składowania wstępnego (połączenie P1, pobierania zamówień, ekspedycji/dostawy) za pośrednictwem przenośników pionowych

INTEGRACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM CI_LOG Z SAP

Efektywny system zarządzania magazynem CI_LOG obejmujący kontrolę przepływu materiałowego został zintegrowany z istniejącym systemem SAP. Całe zarządzanie stanem zapasów, zarządzanie pozycjami składowania, koordynacją maszyn, kontrolą aktywności produkcji i aktywacją komponentów systemu kontroli oparte na SIMATIC S7 odbywa się w CI_LOG. SAP wykonuje wszystkie działania związane z zarządzaniem stanem zapasów wyższego poziomu oraz planowaniem zasobów materiałowych.

KORZYŚCI DLA ERCO

 • Szybki dostęp do składowanych towarów zapewnia szybką dostawę do klientów wewnętrznychi zewnętrznych.
 • Rozwiązanie optymalnie zintegrowane z systemem produkcji ERCO.
 • Dzięki wysokiej niezawodności zapasów czas i wysiłek przeznaczone na inwentaryzację zostały zredukowane o 98%.
 • Wahania zamówień mogą być w łatwy sposób opanowane przez duże rezerwy pojemności magazynowej.
 • Pobieranie zamówień i uzupełnianie dla magazynu wyrobów gotowych.
 • System umożliwia pobieranie związane z zamówieniami i uzupełnianie Kanban dla produkcji
 • Zewnętrzne magazynowanie neutralne dla kosztów dzięki dostawcy logistyki

Nasze referencje TGW Logistics Group