Studium Przypadku apra-norm - Produkcja - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku apra-norm

Całkowita modernizacja systemu magazynowo-dyspozycyjnego

Studium przypadku apra-norm
 • COMPLETE RETROFIT OF AS/RS

  Replacement of all components within record time.
 • TGW WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

  The entire existing control system was replaced by the current Siemens S7 control system. Also apra-norm's warehouse management system was replaced by TGW CI_LOG.
 • DATA IMPORT TOOL

  TGW ensured that all article and order data were completely transferred from the old system to CI_LOG.
 • PRE-STORAGE AREA AND WORKSTATIONS

  The reorganisation of the conveyor system and picking workstations in the pre-storage area considerably increased the system's overall performance.

Firma apra-norm Elektromechanik GmbH z siedzibą w Mehren/Eifel (Niemcy) jest wiodącym dostawcą 19" elektronicznych obudów i systemów szaf dla inżynierii elektronicznej i elektrycznej, technologii medycznej, inżynierii mechanicznej, technologii pomiarów i kontroli procesów i wielu innych obszarów zastosowań. Poprzez zastosowanie różnych zaawansowanych technologii produkcji firma wykonuje produkty z blachy stalowej, stali wysokiej klasy, aluminium i tworzyw sztucznych w ilościach od 1 do 100 000 sztuk.

Od roku 1999 firma apra-norm korzystała ze zautomatyzowanego magazynu części produkcyjnych wdrożonego przez TGW. Do roku 2009 zapotrzebowanie na wydajności i operacje produkcyjne znacznie się zmieniło wywołując także potrzebę rewizji procesów logistycznych. Firma Neef zajmująca się konsultingiem logistycznym otrzymała zlecenie na analizę wymagań i stworzenie nowej koncepcji logistycznej.

WYMAGANIA I CELE

 • zwiększenie wydajności na stanowiskach o 50 % (strefa przed-magazynowa)
 • optymalizacja procesów składowania
 • znaczne zmniejszenie ryzyka braku dostępności
 • bardziej elastyczny system zarządzania magazynem


KORZYŚCI DLA APRA-NORM


 • krótsze przestoje podczas modernizacji (2 dni robocze)
 • zwiększona niezawodność
 • lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej
 • optymalizacja pracy personelu
 • wysokie bezpieczeństwo użytkowania


ROZWIĄZANIE MODERNIZACYJNE

Całkowita modernizacja systemu magazynowo-dyspozycyjnego


Koncepcja integracji TGW Systems dotycząca powierzchni magazynowej obejmowała wymianę wszystkich starych elementów elektromechanicznych i całość urządzenia przeładunkowego w każdej układnicy. Po zakończeniu prac przygotowawczych i stworzeniu harmonogramu modernizacji elementów mechanicznych i elektrycznych, TGW kontynuowało prace w obiekcie apra-norm.

Harmonogram godzinowy modernizacji układnicy był szczególnie napięty. Podczas pierwszych sześciu godzin prac zdemontowano wszystkie elementy do wymiany, łącznie z całym urządzeniem przeładowczym, okablowaniem i szafkami sterowniczymi. Po zakończeniu tego etapu inżynierowie pracowali przy urządzeniach, a elektrycy instalowali odpowiednie szafki sterownicze, fotokomórki i okablowanie. Na koniec zmodernizowane urządzenia oddano na powrót do użytku.

Nasze referencje TGW Logistics Group