Studium przypadku Hama - E-Handel - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku Hama

Firma Hama zaufała wysokiej jakości urządzeniom mechanicznym oraz stosunku ceny do wydajności oferowanym przez TGW.

Studium przypadku HamaPLAY
VIDEO
 • TOWARY SZYBKOZBYWALNE SĄ PRIORYTETEM

  Przewaga instalacji przejawia się w inteligentnym przepływie towarów oraz w najwyższej wydajności dostaw.

NOWY WZORZEC PRZENOŚNIKA KARTONÓW I POJEMNIKÓW TRANSPORTOWYCH

Hama GmbH & Co KG z Monheim w Niemczech szczyci się półwiekową historią sukcesu i pozycją lidera w branży akcesoriów. Asortyment oferowanych produktów oraz możliwości firmy były ciągłe powiększane przez zastosowanie najnowszych technologii plus duża doza poważnego zaangażowania. Dzisiaj Hama jest jednym z wiodącym specjalistów w dziedzinie akcesoriów fotograficznych, wideo, audio, komputerowych i telekomunikacyjnych, a wachlarz oferowanych produktów obejmuje ponad 16 000 pozycji produkowanych przez około 2000 pracowników na każdym kontynencie.

Od samego początku poprawiające jakość zastosowanie najnowocześniejszych technologii było główną zasadą filozofii korporacyjnej. Jednym z przykładów jest uruchomienie w roku 1997 zaawansowanego centrum logistyki i dystrybucji obejmujące w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania wyznaczający nowe standardy w dziedzinie urządzeń technicznych i efektywności dostaw.

We wdrożeniu swojego najnowszego projektu - rozbudowy magazynu rezerwowego, firma Hama wspierana była przez wieloletniego partnera w dziedzinie planowania - Pierau i zaufała wysokiej jakości urządzeń mechanicznych oraz stosunek ceny do wydajności oferowanych przez TGW Mechanics. Obecnie instalacja wyróżnia się swoim inteligentnym przepływem materiałowym i najwyższą efektywnością dostawy towarów.

WYMAGANIA I WARUNKI WSTĘPNE

 • Najwyższy priorytet mają szybkie dostawy do klienta
 • Optymalizacja dostaw
 • Trwała rozbudowa istniejących zdolności składowania dzięki najnowocześniejszej technologii
 • Dostosowanie specjalnie opracowanego systemu zarządzania magazynem do wymagań wynikających z instalacji nowych urządzeń mechanicznych
 • Wzrost pojemności o 27 800 pozycji składowania palet w magazynie wysokiego składowania i 110 000 pozycji składowania kartonów w nowym magazynie elementów drobnych.
 • Przyspieszone zaopatrzenie magazynu pobrań
 • Obsługa dużej gamy kartonów, niekorzystne stosunki wysokości do szerokości i niezwykle dynamiczne procesy funkcjonalne stanowiły specjalne wyzwanie

 

ROZWIĄZANIE

Oprócz rozbudowy magazynu zbudowano nowy budynek odbioru towarów z trzema poziomami logistyki redukując w ten sposób i automatyzując transport wewnątrz firmy i znacznie poprawiając dostępność towarów.

Nowy obszar odbioru towarów, w którym towary są rozładowywane i sortowane bezpośrednio z ciężarówek zlokalizowany jest na poziomie terenu. Oddział zwrotów znajduje się nad obszarem odbioru towarów. Zwroty, które są dostarczane do obszaru odbioru towarów są przenoszone do oddziału zwrotów za pomocą nowego przenośnika palet gdzie są oddzielane i przetwarzane na linii pojemników transportowych. Losowe pobieranie próbek odbywa się w obszarze odbioru towarów, próbki są wysyłane za pomocą nowego pionowego przenośnika palet do sekcji zapewnienia jakości na drugim piętrze. Na koniec przychodzące towary, które przeszły inspekcję są przekazywane do nowego lub starego magazynu wysokiego składowania za pomocą podnośnika ramowego lub nowego przenośnika palet. Tam system zarządzania magazynem przydziela pozycje składowania.

WIĘKSZA PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA I DYNAMIKA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Istniejący już magazyn wąskokorytarzowy z 8 korytarzami obsługiwany przez pięćwąskokorytarzowych układnic palet znajduje się na najniższym piętrze. Ustanowiono nowe bezpośrednie połączenie z tego magazynu do nowego magazynu wysokiego składowania. Łącznie 27 900 lokalizacji dla palet dostępnych jest na 14 poziomach składowania. Pięć wysoko wydajnych układnic wykonuje operacje składowania i pobierania na dwóch poziomach strefy dojazdowej.

Zawartość palet jest rozdzielana do kartonów na ośmiu stanowiskach roboczych w obszarze depaletyzacji. Kartony i pojemniki transportowe są automatycznie identyfikowane po depaletyzacji i transportowane na wysoko wydajnej linii przenośnika do automatycznego magazynu kartonów lub bezpośrednio do obszaru pobierania zamówień, a następnie do obszaru pakowania.

SERCE INSTALACJI: AUTOMATYCZNY MAGAZYN KARTONÓW

Automatyczny system mini-load z ośmioma korytarzami i łączną liczbą 100 600 pozycji składowania zajmuje dwa poziomy budynku. Operacje składowania na regałach z półkami belkowymi wykonywane są przez 12-metrowej wysokości układnice.

Średnio, wysoko wydajne urządzenia przeładunkowe TGW wykonują 900 ruchów związanych ze składowaniem i pobieraniem na godzinę i na jednym poziomie. Pobrane kartony i pojemniki transportowe są następnie przekazywane na dwie pętle przenośników. Z tego miejsca pojemniki transportowe są z jednej strony wysyłane jako bezpośrednie pobranie do obszaru ekspedycji, a z drugiej strony transportowane jako towary zaopatrzenia do istniejącego magazynu pobierania. Wydajność tego obszaru wynosi do 1800 kartonów na godzinę.

12 000 M² OBSZARU POBIERANIA

Magazyn pobrań jest automatycznie zaopatrywany przez nowy przenośnik pojemników transportowych i przenośniki palet z magazynu wysokiego składowania oraz magazynu typu mini-load pobierając dokładnie żądane ilości obliczane uprzednio przez system zarządzania magazynem. Przepływ materiałowy został zmodyfikowany i znacznie poprawiony w porównaniu z sytuacją początkową, w której obszar pobierania zamówień był zaopatrywany jedynie przez magazyn wysokiego składowania palet. W nowym rozwiązaniu magazyn wysokiego składowania wykorzystywany jest jedynie jako bufor dla paletyzacji i dalszego składowania w magazynie typu mini-load, zaopatrywanie stanowisk pobierania jest w znacznym stopniu realizowane przez magazyn mini-load.

Po skonsolidowaniu zamówień w obszarze pobierania kartony do wysyłki są automatycznie transportowane do obszaru pakowania wyposażone w etykietę adresową, a następnie wysyłane do obszaru ekspedycji / załadunku na ciężarówki.

KORZYŚCI DLA HAMA

Dzięki szeroko zakrojonym testom udało się znaleźć optymalne urządzenia i zastosować je w nowym systemie, co jest warunkiem wstępnym dla najwyższej wydajności podczas składowania, zaopatrzenia i transportu różnych jednostek opakowań.

Przez integrację magazynu typu mini-load wzrosły elastyczność i szybkość wpływając pozytywnie na dostępność towarów w magazynie pobrań. Zamówienia o różnych wielkościach, od pojedynczych opakowań po całe ładunki samochodowe, mogą być teraz kompletowane szybciej przy spełnieniu odpowiednich wymagań. Poza tym, można łatwiej obsługiwać szeroką gamę produktów.

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII TGW

Nowy system obejmuje 16 wysoko wydajnych układnic TGW typu Mustang z napędem antywibracyjnym. Twister VC Plus służy jako urządzenie przeładunkowe, co pozwala na składowania o podwójnej głębokości w korytarzach o pojedynczej głębokości. Jest wyposażone w urządzenie podnośnikowe i posiada drugi poziom, który może pobrać drugi karton. Składowanie i pobieranie odbywa się na tej samej zasadzie: dwa ramiona teleskopowe pobierają kartony i pojemniki transportowe poruszając się obok kartonu i umieszczając palec za każdym kartonem.

Nasze referencje TGW Logistics Group

 • XXXLutzXXXLutz
 • erima Sportbekleidungs GmbHerima Sportbekleidungs GmbH
 • Sony DADC Austria AGSony DADC Austria AG