Studium przypadku NG2 - Dystrybucja tekstyliów - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku NG2

NG2 buduje z pomocą TGW największe zautomatyzowane centrum logistyczne wśród wschodnioeuropejskich firm branży obuwniczej

Studium przypadku NG2
  • GOTOWOŚĆ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ

    Zautomatyzowane magazyny to logiczny etap, zaspokajający potrzebę większej wydajności oraz dynamicznego wzrostu sieci detalicznej.

NG2 BUDUJE Z POMOCĄ TGW NAJWIĘKSZE ZAUTOMATYZOWANE CENTRUM LOGISTYCZNE WŚRÓD WSCHODNIOEUROPEJSKICH FIRM BRANŻY OBUWNICZEJ

Aby umożliwić dalszy wzrost i usprawnić swoje procesy logistyczne grupa NG2 inwestuje w nowe centrum logistyczne. Firma zdecydowała na pójście za trendem wyznaczonym przez wielu detalicznych sprzedawców obuwia na całym świecie. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń NG2 jest nawet o krok przed większością konkurentów.

SZYBKO ZMIENIAJĄCE SIĘ WYMAGANIA BRANŻY OBUWNICZEJ I ODZIEŻOWEJ SPOWODOWAŁY, ŻE RĘCZNE CENTRA DYSTRYBUCJI OSIĄGNĘŁY JUŻ GRANICE SWOICH MOŻLIWOŚCI.

Zarówno branża obuwnicza, jak i odzieżowa są szybko rosnącymi sektorami gospodarki. Reakcja na szybko zmieniające się trendy mody jest jednym z najważniejszych wyzwań rynku, z którym musi zmierzyć się branża obuwnicza. Kolejnym wyzwaniem jest częste zaopatrywanie sklepów w najnowsze produkty. Aby nie utracić klienta zamówienia muszą być realizowane szybko i dynamicznie. Dzisiejsze centra dystrybucji dużych detalistów zaopatrują codziennie setki sklepów wysyłając miliony par butów tygodniowo. Tradycyjne, ręczne centra dystrybucji nie potrafią już szybko i w efektywny sposób obsłużyć takich ilości towarów.

Grupa NG2 jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Aktualnie grupa NG2 posiada sieć 708 sklepów obejmujących sklepy takich znanych marek, jak CCC, Boti i Quazi. Szacowany udział NG2 w polskim rynku detalicznej sprzedaży obuwia wynosi około 10 procent. Statystycznie obywatel Polski kupuje 3,5 pary butów na rocznie. Powrównując to z 5 parami butów kupowanymi na przeciętnym rynku Europy zachodzniej ilustruje potencjał wzrostu na rynku polskim.

ZAUTOMATYZOWANE MAGAZYNY OBSŁUGUJĄ DYNAMICZNY WZROST

Centrum dystrybucji NG2 było tradycyjnym półautomatycznym magazynem palet obsługiwanym przez wózki widłowe, wyposażonym w regały oraz instalację sortowania obejmującą sorter i system przenośników. W wyniku decyzji firmy zainwestowaniu dużych środków w operacje logistyczne istniejąca instalacja zostanie wkrótce zmodernizowana i powiększona o budynek zautomatyzowanego magazynu. "Decyzja o wdrożeniu automatycznego magazynu została podjęta już kilka lat temu. Była ona logiczną odpowiedzią na potrzebę poprawienia efektywności oraz na dynamiczny wzrost sieci sprzedaży detalicznej CCC" mówi Mariusz Gnych, wiceprezes zarządu NG2.

W kolejny okresach firma podjęła decyzję o uruchomieniu innych sieci: butików Quazi i sklepów obuwniczych Boti. Stało się jasne, że tylko efektywna logistyka mogłaby umożliwić płynny rozwój i pomóc firmie w zachowaniu jej pozycji lidera na polskim rynku obuwniczym. "Zdecydowaliśmy o uruchomieniu węzła sortowania i zwiększeniu pojemności magazynu" (obecnie 50 000 m kw.).

SYSTEM SORTOWANIA POZWALA NA SZYBKĄ ALOKACJĘ DO CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Pierwszym krokiem w stronę automatyzacji procesów logistycznych było wdrożenie, w ubiegłym roku, systemu sortowania obuwia. System umożliwia szybką alokację do całej sieci sprzedaży zgodnie z długoterminową strategią rozwoju. Sukces automatycznej dystrybucji obuwia przyczynił się do dalszych starań o optymalizację zarządzania magazynem. W wyniku tych starań zostanie zbudowany magazyn w systemie mini-load, który będzie największym w swoim rodzaju magazynem w Europie Centralnej i Środkowej.

Aby umożliwić dalszą rozbudowę i usprawnić procesy logistyczne NG2 podjęła decyzję o zainwestowaniu w nowe centrum dystrybucji, które ma rozpocząć swoją działalność na przełomie roku 2011/2012. Jako generalnego wykonawcę tego wysoce zautomatyzowanego systemu logistyki wybrano austriacką firmę TGW. Wymagania dla nowego projektu zautomatyzowanego magazynu obejmowały maksymalizacje pojemności magazynowej, dokładną i efektywną kompletację i przystosowanie do strategii wzrostu firmy.

TGW JEST SYMBOLEM KOMPETENCJI, MIĘDZYNARODOWEGO DOŚWIADCZENIA I EFEKTYWNYCH ROZWIĄZAŃ

Kluczem do sukcesu inwestycji w automatyczne procesy logistyczne jest dobór kompetentnego i doświadczonego dostawcy rozwiązań. Dlatego wybór nie może być intuicyjny, ale oparty na solidnej podstawie, a zapytanie ofertowe powinno być precyzyjnie zdefiniowane. Zazwyczaj w odpowiedzi na takie zapytania zgłasza się wielu oferentów. W tym przypadku NG2 szukała w Polsce i za granicą dostawcy, który dysponowałby zintegrowanym rozwiązaniem obejmującym magazyn w systemie mini-load z kompatybilnym oprogramowaniem. Według Pana Gnycha, specjalny nacisk położono na jakości oferowanych rozwiązań, referencje z podobnych przedsięwzięć i co najważniejsze, cenę. "Oferta dostarczona przez TGW Logistics Group GmbH okazała się najlepsza. Dzięki tej decyzji TGW wyposaży nowy magazyn w regały, układnice, przenośniki i oprogramowanie."

TGW jest integratorem systemów zautomatyzowanych rozwiązań dla magazynów z siedzibą w Austrii, który dostarcza zaawansowane technicznie i przetestowane systemy transportu i składowania kartonów. Od roku 2000 grupa TGW dostarczyła ponad 50 systemów umożliwiając bezpośredni transport i składowanie kartonów. Automatyczne rozwiązania, szczególnie systemy mini-load stanowią podstawę 40-letniej historii korporacji.

BEZPOŚREDNI TRANSPORT KARTONÓW W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

Grupa NG2 zdecydowała się pójść za trendem bezpośredniej obsługi kartonów w całym łańcuchu dostaw stosowanym w dystrybucji odzieży. Jaki był powód rezygnacji z magazynu palet na korzyść obecnego rozwiązania? "Ciągły monitoring najnowszych trendów oraz dostępnych technologii logistycznych pokazał, że rozwiązanie z automatycznym magazynem obsługiwanym przez układnice byłoby optymalne dla kompleksowych działań logistycznych w branży obuwniczej" mówi wiceprezes NG2.

W oparciu o doświadczenie firm w powiązanych branżach, które korzystają z najbardziej nowatorskich rozwiązań z dziedziny zautomatyzowanych procesów logistycznych można wyciągnąć wniosek, że obsługa palet powinna być wyeliminowana z zarządzania magazynem. Należy ją zastąpić zautomatyzowanymi systemami mini-load przeznaczonymi do opakowań o mniejszych rozmiarach, które są transportowane i składowane automatycznie, bez konieczności używania wózków do palet i wózków podnośnikowych. "Wyeliminowanie niepotrzebnych procesów ma wiele zalet i pozytywny wpływ na środowisko, np. eliminacja palet i folii termokurczliwej koniecznej do owijania towarów na paletach. Muszę przyznać, że kolejnym powodem podjęcia tej decyzji była 40% dotacja z Programu Innowacyjna gospodarka, Działanie 4.4, dodaje Gnych.

Koncepcja TGW oparta jest na bezpośrednim składowaniu i obsłudze pojedynczych kartonów w obrębie całej instalacji, od obszaru odbioru towarów po strefę wysyłki. Przy odbiorze towarów kartony umieszczane są na przenośniku, identyfikowane i sprawdzane. Następnie są składowane w całkowicie automatycznym magazynie kartonów. W porównaniu z większością tradycyjnych technologii, to rozwiązanie pozwala uniknąć niepotrzebnego obecnie procesu paletyzacji towarów i ręcznego składowania ich na regałach palet. Takie rozwiązanie skraca czas i odległość do pokonania przez pracowników oraz minimalizuje ilość błędów, które mogą wystąpić za każdym razem, kiedy produkt jest dotykany. System automatycznego składowania i pobierania (AS/RS) zaopatruje wszystkie inne strefy magazynu takie, jak strefa kompletacji, sortowania i wysyłki - całkowicie automatycznie i zawsze na czas.

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA POJEDYNCZYCH KARTONÓW OD ODBIORU TOWARÓW DO STREFY WYSYŁKI

Jak to będzie działać w przypadku NG2? Proszę sobie wyobrazić ogromny magazyn, do którego codziennie przybywa 30 kontenerów wypełnionych butami. Ciężarówka z kontenerem zbliża się do wyznaczonej rampy, drzwi kontenera są otwierane i do wnętrza kontenera wprowadzany jest teleskopowy przenośnik, na który robotnicy wyładowują kartony. Każdy karton otrzymuje etykietę identyfikacyjną z kodem kreskowym, sprawdzana jest jego waga i zostaje zarejestrowany w systemie. Po dotarciu do pętli przenośnika kartony przechodzą przez bramkę kontrolną, która precyzyjnie mierzy ich zewnętrzne wymiary. W przypadku jakiejkolwiek niedokładności karton jest transportowany do stanowiska kontroli.

Po przejściu przez bramkę kontrolną kartony są automatycznie składowane w magazynie, który jest obsługiwany przez układnice. System zarządzania magazynem decyduje gdzie składowany jest każdy karton. Każda z 24 układnic może składować i pobierać dwa kartony jednocześnie. Dzięki urządzeniu przeładunkowemu Twister VCplus możliwa jest obsługa kartonów o różnych wielkościach.

System hosta wysyła żądane zamówienia do systemu zarządzania magazynem. Następnie żądanie wysyłane jest do bufora zamówień gdzie jest natychmiast realizowane. Miejscem docelowym takiego zamówienia może być strefa wysyłki lub instalacja sortowania gdzie sortuje się pojedyncze pary butów. Kartony, które są transportowane bezpośrednio do strefy wysyłki otrzymują etykietę wysyłki i kończą swoją trasę na teleskopowym przenośniku taśmowym w drzwiach ciężarówki. Jest to drugi i ostatni raz, kiedy pracownik musi dotknąć towaru.

MAGAZYN MINI-LOAD AS/RS BĘDZIE ZAWIERAŁ 5 MILIONÓW PAR BUTÓW

Sercem systemu będzie magazyn mini-load AS/RS, który zawiera 5 milionów par butów zapakowanych w 500 000 kartonów o różnych wymiarach począwszy od 400 x 400 x 200 mm po maksymalny rozmiar 660 x 610 x 550 mm.

W połączeniu z istniejącym rozwiązaniem sortowania nowe centrum dystrybucji będzie zdolne do obsługi nawet 60 000 kartonów dziennie w systemie dwuzmianowym. Oznacza to, że NG2 będzie posiadaczem największego automatycznego magazynu w systemie mini-load w tej części Europy.

"WSPÓLNE DZIAŁANIE TGW I NG2 WPŁYNIE NA OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONEGO CELU I SUKCES PROJEKTU"

Po wdrożeniu nowego systemu zmienią się drastycznie możliwości centrum dystrybucji NG2. Inwestycje są kluczowym czynnikiem strategii rozwoju firmy. "Stan zapasów magazynowych przekracza 5 milionów par butów i w połączeniu z istniejącym systemem sortowania możemy dostarczać nawet 0,5 miliona par butów dziennie. Ponadto, rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem ERP firmy. "Wspólne działanie TGW i NG2 wpłynie na osiągnięcie zamierzonego celu i sukces projektu“, podsumowuje Mariusz Gnych.

URZĄDZENIA ZAINSTALOWANE W CENTRUM DYSTRYBUCJI NG2:

  • 24 korytarze magazynu typu mini-load wyposażone w 19,5-metrowej wysokości układnice Magito AS/RS wyposażone w urządzenia przeładunkowe Twister VCplus do bezpośredniego składowania i pobierania 500 000 kartonów.
  • rozległy system przenośników kartonów łączący różne procesy obrębie centrum dystrybucji
  • ergonomiczne stanowiska robocze
  • przenośniki teleskopowe do załadunku i rozładunku kontenerów
  • w pełni zintegrowany system oprogramowania CI_LOG obejmujący interfejsy dla wyższych poziomów systemu zarządzania magazynem

Nasze referencje TGW Logistics Group