Studium przypadku Intersport Poland - Dystrybucja tekstyliów - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku Intersport Poland

Czerpać radość z uprawiania sportu - Nowe centrum logistyczne firmy INTERSPORT Poland zapewnia potencjał rozwoju firmy.

Studium przypadku Intersport Poland

  "Sport to the People" to międzynarodowy slogan INTERSPORT. Jako ogólnoświatowy dostawca sprzętu i akcesoriów sportowych, INTERSPORT chce dostarczyć radość z uprawiania sportu. By zagwarantować swój wkład w maksymalizację radości płynącej z uprawiania sportu, INTERSPORT Polska starał się stworzyć nowe centrum logistyczne. TGW zrealizowało nowoczesne, innowacyjne centrum logistyczne zawierające magazyn automatyczny oraz kompleksowe rozwiązanie kompletacji towaru.

  Proces planowania nowego magazynu rozpoczął się około 5 lat temu, gdy INTERSPORT zastosował w swoim magazynie nowy system. Jednakże szybka ekspansja oraz  poszerzenie sieci sprzedaży  INTERSPORT wymagało nowego rozwiązania zapewniającego więcej miejsca dla nowych, większych zleceń.

  Cele i wymagania

  • Rozwój i centralizacja struktur logistycznych w Cholerzynie pod Krakowem, niedaleko lotniska
  • Nowy magazyn zapewniający efektywne działanie przez co najmniej 10 lat
  • Szybkie przyjęcie oraz wydanie towarów
  • Interfejs do systemu SAP
  • Obsługa 50,000 SKU oraz ponadgabarytów
  • Redukcja zatrudnienia
  • Redukcja błędów

  Korzyści dla Klienta

  • Wzrost wydajności poprzez zastosowanie magazynu automatycznego
  • Likwidacja błędów dzięki systemowi „pick-to-light”
  • Indywidualne użycie dwóch różnych rozmiarów pojemników
  • Indywidualny rozkład magazynu automatycznego oraz manualnego
  • Przystosowanie magazynu do rozwoju klienta w przyszłości
  • Jeden system WMS dla całego magazynu – części manualnej oraz automatycznej

  Rozwiązanie

  Nowoczesne centrum logistyczne w Cholerzynie koło Krakowa (Polska) obsługuje około 30 salonów INTERSPORT znajdujących się na terenie Polski, zwiększając tę liczbę w tempie 2-5 salonów  każdego roku. Ponadto służy sprzedaży internetowej, która zwiększa się równolegle ze wzrostem ilości salonów. Obecnie, na terenie 2 600 m2 centrum logistycznego znajduje się system kompleksowej obsługi towaru, poczynając od obszaru przyjęcia towaru po wysyłkę oraz transport, tak aby zapewnić szybkie oraz właściwe uzupełnianie zapasów w salonach INTERSPORT na terenie Polski.

   

  ŁUKASZ CHMAJ, DYREKTOR LOGISTYKI W INTERSPORT POLSKA

  "W procesie sprzedaży TGW reprezentowali Polacy, wiec łatwo nawiązaliśmy wzajemne porozumienie zarówno językowe jak i mentalne. Dodatkowo, zaangażowanie i ogromna chęć pomocy ze strony TGW zbudowały wzajemne zaufanie konieczne przy tego typu projektach."