Studium przypadku Otto Bock - Dla branży - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku Otto Bock

Firma Otto Bock zdecydowała się wdrożyć nową koncepcję ligistyczną TGW

Studium przypadku Otto Bock
  • WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PROCESÓW

    Firma potrzebowała bardziej wydajnych procesów w celu osiągnięcia większej produktywności i szybszej realizacji zamówień, przy równoczesnym zmniejszeniu ilości błędów i utrzymaniu jakości.

Otto Bock Healthcare GmbH jest firmą o długiej tradycji usług i sukcesów. Zakłady produkcyjne w Konigsee, które są liderem technicznym w dziedzinie systemów ortopedycznych powstały w roku 1919. Od momentu zjednoczenia Niemiec w zakładzie Konigsee odbywa się produkcja wózków inwalidzkich. Dzisiaj firma Otto Bock odności sukcesy na skalę światową i zwiększa produkcję.

W rezultacie sama firma potrzebuje bardziej efektywnych procesów, aby osiągnąć większą zdolność produkcyjną i szybciej wypełniać zamówienia przy jednoczesnej redukcji stopnia błędów i zachowaniu jakości. Aby osiągnąć te cele firma Otto Bock zdecydowała się na wdrożenie nowej koncepcji logistycznej TGW Mechanics GmbH.

Nasze referencje TGW Logistics Group

  • Rewe AGRewe AG
  • CoopCoop
  • King County LibraryKing County Library