Studium przypadku VW OTLG - Branża motoryzacyjna - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku VW OTLG

Strategicznie ważne lokalizacje zostały usprawnione poprzez zunifikowaną i zoptymalizowaną koncepcję przepływu materiałowego

Studium przypadku VW OTLG
 • WYSOKIE STANDARDY W ZAKRESIE SERWISU I JAKOŚCI

  Strong growth involves and requires increase in storage capacity, diversification of the range of products and enlargement of the customer base.

TWORZENIE SIECI ZAPEWNIA NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG

Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG (OTLG) dostarcza oryginalne części zamienne i akcesoria do ok. 2800 partnerów Volksvagena i Audi w całych Niemczech. Około 3300 pracowników wypracowało łączny obrót na poziomie 1,9 miliarda Euro w roku 2007.

Ze względu na znaczny rozwój firmy utworzono sieć logistyczną rozrzuconą w 12 miejscach Niemiec, która po prostu nie była w stanie sprostać niezwykle wysokim wymaganiom jakich VW oczekuje od swoich operacji logistycznych. Ambitnym celem pokonania tej trudności było dostarczenie zunifikowanego standardu jakości i usług dla wszystkich lokalizacji i każdego klienta, który to cel miał być zrealizowany przez "Depot Network Optimizing Plan for Germany" (Plan optymalizacji sieci magazynów dla Niemiec). Niektóre centra sprzedaży zostały zamknięte, a 7 strategicznie ważnych lokalizacji zostało rozbudowanych, usprawnionych i wyposażonych w zunifikowaną i zoptymalizowaną koncepcję przepływu materiałowego. Zakłady VW W Kolonii, Dieburgu i Ludwigsburgu zostały zmodernizowane i rozbudowane przez TGW Transportgeräte GmbH.

WYMAGANIA I WARUNKI WSTĘPNE

 • Spójne, wysokie standardy usług i jakości dla klientów
 • Bezproblemowe zaopatrzenie zdefiniowanych geograficznie obszarów sprzedaży dla każdego centrum dystrybucji (DC)
 • Dynamiczny wzrost obejmuje i wymaga zwiększenia pojemności magazynowej, dywersyfikacji asortymentu produktów i poszerzenia bazy klientów
 • Dostawy gwarantowane od 12 do 24 godzin

 

ROZWIĄZANIE

Towary przychodzące są deponowane w różnych obszarach magazynowych, w zależności od ich charakterystyki i obrotu. Magazyn towarów ciężkich zajmuje większą część centrum dystrybucji, duże i zajmujące dużo miejsca towary dostarczane są na paletach do obszaru kompletacji. Duże części do szybkiej sprzedaży umieszczane są na paletach i w skrzyniach kratowych i przechowywane na trzech piętrach magazynu z regałami. Przenośnik łączący stanowiska kompletacji znajduje się w przedniej części tego obszaru magazynowego.

Różne obszary i działania magazynu połączone są siecią linii przenośników. Te obszary obejmują regały / półki, regały typu paternoster, obszar kompletacji i miejsce do przechowywania towarów niebezpiecznych. Towary w obszarach regałów / półek przechowywane są w pojemnikach transportowych lub luzem, na półkach, a towary w pionowych regałach typu paternoster przechowywane są na małych tacach. Regał taki jest idealnym do przechowywania i przenoszenia małych części. Obszar przechowywania towarów niebezpiecznych zapewnia bezpieczne środowisko dla wszystkich towarów stanowiących duże zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Decyzja o tym gdzie kierowane i składowane są towary w obrębie DC podejmowana jest w obszarze przyjmowania towarów. Każdy przychodzący ładunek jednostkowy otrzymuje etykietę z kodem kreskowym definiującą jego miejsce docelowe w magazynie. W przybliżeniu, jedna trzecia wszystkich transportów wewnętrznych odbywa się automatycznie, pozostała część przenoszona jest ręcznie za pomocą pojazdów przemysłowych.

Towary, które są transportowane do magazynu za pośrednictwem systemu przenośników muszą być przepakowane z palet do pojemników transportowych o standardowej wielkości 600 mm x 400 mm. Jest to istotne dla efektywnego zaopatrywania stanowisk kompletacji. Do kompletacji dostępnych jest 10 stanowisk roboczych wraz z połączeniem przenośnikowym.

Pionowy przenośnik lub winda służą do integrowania pojemników transportowych w 200-metrowej długości sieć przenośników na wysokim poziomie. VW wybrał napowietrzny system przenośników, aby uniknąć przeszkadzania pracownikom magazynu w ich pracy na trasach transportowych na poziomie podłogi. Oprócz tego odległości są pokonywane w szybki sposób, a czas kompletacji i trasy dla pracowników zostały zmniejszone do minimum.

POBIERANIE ZAMÓWIEŃ "NA MÓJ SPOSÓB"

Pobieranie zamówień odbywa się w sposób ręczny w całym centrum dystrybucji West, ale procesy pobierania ręcznego w obszarach półek, regałów typu paternoster i magazynu towarów niebezpiecznych wspierane są przez zautomatyzowanie stałego dostarczania i odbierania pojemników transportowych i towarów do stanowisk roboczych gdzie odbywa się kompletacja. Pobieranie we wszystkich trzech obszarach magazynowych odbywa się w podobny sposób. Personel kompletujący odbiera pozycje zamówienia z regałów, umieszcza je w pojemniku transportowym i popycha ten pojemnik na linię przenośnika, która zasila obszar wydawania towarów.

Zamówienia są grupowane podczas procesu kompletacji. Partie lub wielokrotne linie zamówień, przed ekspedycją zamówienia wymagają przepakowania zgodnie z wymogami klienta. Jako pojemniki transportowe dla zamówień używane są szare, plastikowe skrzynki o wymiarach 600 mm x 400 mm. Automatyczny system wspomaga także to zadanie dostarczając pojemniki w optymalnej kolejności do odpowiednich miejsc przepakowania. Skompletowane pojemniki są układane w stosy na paletach lub w skrzyniach, odbierane i konsolidowane według zleceń transportowych i na koniec ładowane do mini vanów.

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII TGW

Wszystkie stacje robocze, na których odbywa się kompletacja i przepakowywanie są wyposażone w miejsca akumulacji, które pozwalają na monitoring transferu pojemników transportowych do poszczególnych miejsc docelowych. System wykrywa bieżące poziomy wypełnienia miejsc akumulacji na każdym stanowisku. Monitoring obejmuje także transporty, które są przeznaczone do odpowiednich miejsc akumulacji, ale jeszcze do nich nie dotarły. Jeśli nie ma dostępu do miejsca przygotowanego dla pojemnika transportowego, ponieważ jest ono zajęte, pojemnik będzie tymczasowo przechowywany w pętli. Światła stop znajdujące się w miejscach akumulacji służą jako informacja orientacyjna dla personelu magazynu. Żółte światła sygnalizują, że możliwości odpowiednich miejsc akumulacji są ograniczone i że należy kontynuować kompletacje zamówień z tej pozycji. Światło czerwone oznacza, że stanowisko robocze jest pełne i wymaga natychmiastowego działania.

ZALETY VW OTLG

 • Znaczny wzrost efektywności i obsługi dostaw
 • Wysoka dostępność całego asortymentu produktów
 • Krótkie okresy realizacji
 • Zdolność dostosowania się do wąskich ram czasowych
 • Zwiększenie przestrzeni magazynowej i liczby pracowników o ok. 40%
 • Rozszerzenie asortymentu produktów o ponad 70%

Nasze referencje TGW Logistics Group