Studium przypadku Hella - Branża motoryzacyjna - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku Hella

Nowe centrum logistyczne mieści zarówno operacje produkcyjne, jak i dystrybucyjne.

Studium przypadku Hella
  • NOWE CENTRUM LOGISTYKI ŁĄCZY DWA OBSZARY

    Main focus was on the consolidation and centralisation of parts, production and distribution logistics.

ZAUTOMATYZOWANE MAGAZYNOWANIE Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWKO WYŁADOWANIOM ELEKTROSTATYCZNYM

Niemiecki dostawca podzespołów do branży motoryzacyjnej Hella opracowuje i wytwarza technologie oświetleniowe oraz podzespoły i układy elektroniczne. Z obrotem na poziomie 3,7 miliardów Euro grupa plasuje się wśród 50 największych dostawców dla branży motoryzacyjnej na świecie. Ponad 25 000 osób pracuje w 70 zakładach produkcyjnych, zależnych podmiotach produkcyjnych i przedsiębiorstwach typu joint venture w 18 krajach.

Technologia grupy Hella znajduje się w prawie każdym samochodzie. Firma dokonała niedawno centralizacji operacji logistycznych swojego zakładu w Recklinghausen. Projekt był planowany przez Miebach Consulting, wdrożony przez TGW i jest obecnie prowadzony przez Lila Logistik.

WYMAGANIA I WARUNKI WSTĘPNE

  • Zabezpieczenie przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)
  • Gwarantowane zaopatrzenie produkcji
  • Praca przy niskim poziomie hałasu
  • Ergonomiczne stanowiska pracy
  • Konsolidacja i centralizacja produkcji części i logistyki dystrybucji

 

ROZWIĄZANIE

W zakładzie Recklinghausen Hella produkuje oświetlenie i podzespoły elektroniczne, czujniki, siłowniki, systemy x-by-wire oraz optyczne i akustyczne systemy sygnalizacyjne w dwóch obszarach produkcyjnych. Historycznie te dwa obszary były zaopatrywane w podzespoły do produkcji w sposób zdecentralizowany. To samo dotyczy działalności dystrybucyjnej, która była także zorganizowana i prowadzona w kilku różnych, zdecantralizowanych lokalizacjach. Nowo zbudowane centrum logistyczne uruchomione w październiku 2007 mieści teraz zarówno operacje produkcyjne, jak i dystrybucyjne. Zespół operacyjny Lila Logistik musi zapewniać wysoki poziom usług, aby kompletować zamówienia materiałowe z różnych miejsc roboczych, w ciągu maksymalnie jednej godziny.

Centrum logistyczne obejmuje kilka różnych obszarów składowania. Wszystkie pozycje sklasyfikowane jako "A" są magazynowane w tradycyjnym magazynie palet obsługiwanym przez wózki widłowe. Te pozycje są dostarczane i składowane na paletach i na żądanie transportowane do różnych obszarów produkcyjnych za pośrednictwem systemu przenośników podłogowych.

AUTOMATYCZNY MAGAZYN DLA INEKSÓW B I C

Pozycje sklasyfikowane jako "B" i "C" są przechowywane w automatycznym magazynie małych części. Cztery korytarze magazynowe o długości 45m i wysokości 9 m każdy, są wyposażone w wysokowydajne urządzenia magazynowe TGW do automatycznego magazynowania i wymagazynowania typu Mustang. Cztery korytarze mieszczą 27 000 tacek, które spełniają funkcję półek magazynowych dla pozycji magazynowych, które są pobierane w kartonach lub pojemnikach transportowych. Urządzenia Mustang wymagazynowuje z magazynu do 600 tacek na godzinę, aby dostarczyć elementy do stacji roboczych i obszaru ekspedycji.

Automatyczny magazyn znajduje się obok centrum logistycznego i jest połączony z pozycjami stacji roboczych za pośrednictwem automatycznego systemu przenośników. Obszar wstępnego składowania i sieć przenośników zamontowane są na podniesionej platformie, co pozwala na zwolnienie cennej powierzchni podłogi i maksymalizuje wykorzystanie dostępnej przestrzeni w części górnej. Dwa ciągłe pionowe przenośniki TGW dostarczają po 800 tacek na godzinę każdy, łącząc ten poziom przenośników z obszarami roboczymi na poziomie parteru.

WIELOFUNKCYJNE STANOWISKA ROBOCZE ZAPEWNIAJĄ ELASTYCZNOŚĆ

Głównymi elementami centrum logistycznego jest 13 ergonomicznie zaprojektowanych, wielofunkcyjnych stanowisk roboczych. Każde stanowisko jest identyczne w swojej konstrukcji, ale używane do innych zadań. Funkcje stanowisk roboczych są definiowane i alokowane w systemie sterowania przepływem materiałowym. Te funkcje mogą być zmieniane w dowolnym czasie zapewniając maksymalną elastyczność działania. Aktualnie 5 stanowisk roboczych funkcjonuje jako stacje pobierania dla zaopatrzenia produkcji, 6 jest dostępnych dla wydawania towarów, jedno stanowisko jest zarezerwowane dla zwrotów, a jedno jako stanowisko odpraw. Pozycje pobierane do produkcji są dostarczane do obszarów produkcyjnych na wózkach i transportowane za pośrednictwem przenośnika podłogowego do żądanej lokalizacji w zakładzie.

Pętla przenośnika TGW łączy te 13 stanowisk roboczych razem i z magazynem małych części. Ta koncepcja pętli jest ważnym elementem projektu, ponieważ umożliwia układanie tacek zawierających pozycje w kolejności dostarczania do stanowisk roboczych. Pętla rozdziela funkcje automatycznego pobierania i składowania urządzenia TGW od wymagania sekwencjonowania, co pozwala na pracę urządzeń w najbardziej wydajny sposób. Wielofunkcyjna pętla jest używana także do dostarczania stosów pustych tacek do i z magazynu automatycznego i obszarów operacyjnych.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO ESD WE WSZYSTKICH OBSZARACH

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą spowodować poważne uszkodzenia urządzeń elektronicznych. Dlatego zabezpieczenie przeciw ESD jest dla firmy Hella głównym priorytetem i odgrywa ważną rolę w projekcie, specyfikacji i działaniu centrum logistycznego w Recklinghausen. Ściśle zachowana definicja dopuszczalnego zakresu wyładowań musi być wkomponowana w cały system obsługi towaru. Tacki magazynowe i transportowe używane podczas operacji wykonane są z przewodzącego grafitu i muszą być przez cały czas transportowane na przewodzących materiałach.

W celu spełnienia dla obiektu wymogu ESD, TGW opracowało odpowiednie technologie i materiały. Przenośniki taśmowe, na przykład, zostały wyposażone w pasy wykonane z materiałów przewodzących i stalowych płyt ślizgowych. Urządzenia przeładunkowe zostały wyposażone w przewodzące prąd elektryczny pasy przenośników. Urządzenia przenośnikowe zostały wyposażone w dodatkowe szczotki węglowe zapewniające uziemienie podczas transportu tacek na plastikowych pasach. Dodatkowo zamontowano listwy uziemiające zapewniające stabilny zakres wyładowań w całym systemie przenośników.

Specjalne wymagania w połączeniu ze ścisłym harmonogramem czasowym realizacji centrum logistycznego Hella w Recklinghausen stanowiły nie lada wyzwanie. W okresie niecałych pięciu miesięcy TGW wraz z partnerami zamieniło pustą halę we w pełni funkcjonujące centrum logistyczne obejmujące o wysokim stopniu zautomatyzowania i zaawansowanych technologiach. Było to możliwe jedynie dzięki ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu Hella i zespołami operacyjnymi, planistą i architektem oraz wszystkimi dostawcami podsystemów i partnerami. Ta koncepcja zintegrowanej pracy zespołowej zapewniła, że rozwiązanie zostało dostarczone i przekazane zespołowi operacyjnemu Lila Logistik na czas.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA TGW

Cały system urządzeń do obsługi towaru został dostarczony przez TGW bez żadnych elementów pneumatycznych. Wszystkie wymagania dotyczące akumulacji, przenoszenia i podnoszenia zostały spełnione dzięki rozwiązaniom elektromechanicznym, które sprawiły, że instalacja systemu pneumatycznego stała się instalacją rezerwową.

Kontrola przepływu materiałowego w systemie składowania i przenoszenia posiada bezpośredni interfejs z modułem SAP-WM i zarządza wszystkimi ruchami materiałów oraz przepływem towarów w centrum logistycznym. Kieruje działaniem systemu przenośników tacek i systemu przenośników podłogowych. Zarządzanie lokalizacją składowania w zautomatyzowanym magazynie małych części jest także sterowane i zarządzane przez system kontroli przepływu materiałowego.

Nasze referencje TGW Logistics Group