Studium przypadku Fiebig - Branża farmaceutyczna - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku Fiebig

Firma Fiebig mogła zwiększyć gotowość dostaw za pomocą nowego rozwiązania dla obsługi towaru

Studium przypadku Fiebig PLAY
VIDEO
  • OBSŁUGA DO 75.000 ARTYKUŁÓW

    Rzowiązanie umożliwia pracę z maksymalnie 75.000 różnych artykułów, do 2.000 zamówień na godzinę oraz do 16.000 linii zamówień na godzinę.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY EUROPEJSKI HURTOWNIK FARMACEUTYCZNY

Firma Fiebig rozwinęła się do jednej z najsilniejszych firm średniej wielkości w południowo-zachodnich Niemczech, od momentu jej założenia w roku 1898. Fiebig posiada na swoim wyposażeniu kilka urządzeń, które są najbardziej zaawansowane pod względem technicznym w skali światowej. Fiebig kładzie największy nacisk na zapewnienie optymalnego personalnego wsparcia we wszystkich swoich pracach wykonywanych wspólnie z aptekami i cieszy się zasłużoną reputacją niezawodnego partnera.

Fiebig poszła jeszcze dalej, do miejsca gdzie jeszcze bardziej może zwiększyć swoją gotowość dostaw, skrócić czas przepływu zamówień i osiągnąć jeszcze większą precyzję w zestawianiu zamówień, dzięki nowemu systemowi logistycznemu dostarczonemu przez Klug integriete Systeme i TGW Mechanics GmbH. Inwestycja w przyszłość firmy Leopold Fiebig.

WYMAGANIA I WARUNKI WSTĘPNE

  • Obsługa do 75 000 różnych artykułów
  • Do 2000 zamówień na godzinę
  • Do 16 000 linii zamówień na godzinę
  • Osiągnięcia stopnia automatyzacji na poziomie ponad 90%
  • Czas przepływu zamówienia krótszy niż 15 minut


ROZWIĄZANIE

Rozpoczynając od dostarczenia towarów, przychodzące przesyłki muszą być perfekcyjnie zidentyfikowane i zarejestrowane, a następnie umieszczone we właściwej kieszeni w magazynowym pojemniku transportowym, podzielonym nawet na 8 części. Najpierw skanowany jest numer towaru centrum farmaceutycznego, z którym powiązany jest numer partii, data ważności oraz ilość. W międzyczasie system przygotowuje odpowiedni pojemnik transportowy gotowy do umieszczenia na wadze, podczas kiedy górny sygnał świetlny wyświetla wiązkę światła prowadzącą do właściwej kieszeni pojemnika transportowego. Teraz pojemnik transportowy może być składowany lub zostać przemieszczony, bez zatrzymania, do strefy kompletacji.

Automatyczny magazyn kartonów (ACH) jest wyposażony w bliźniacze dziewięciometrowej wysokości układnice (RBG) typu Mustang tworząc przestrzeń dla około 35 000 pojemników transportowych. Dwa urządzenia RBG przygotowują zaopatrzenie towarów dla automatycznych urządzeń kompletujących typu „A-Frame” na dwóch poziomach kompletacji i usuwają puste pojemniki transportowe.

Umieszczanie towarów we właściwym kanale A-Frame jest monitorowane za pomocą kontroli świetlnej i skanera. Wyrzutnik w każdym kanale potrafi wyrzucać do sześciu opakowań na sekundę na taśmę, która biegnie przez rzędy kanałów rozpiętych powyżej w formie gigantycznej litery "A".

Kiedy nie wymagany jest żaden artykuł w A-Frame pojemnik zamówienia przenoszony jest poza A-Frame na obejściowy system transportowy, bezpośrednio do pozycji B i C w strefie przygotowania kompletacji. Automatyczne kompletatory B i C zasilane są z 17 bloków magazynowych. LVS synchronizuje moduły, aby wszystkie pojemniki transportowe magazynu docierały do pozycji przygotowania w strefie kompletacji precyzyjnie na czas kiedy docierają tam pojemniki transportowe zamówień. Farmaceutyki z kontrolą temperatury mogą być także pobierane w strefach B, ponieważ pojemnik transportowy czuły na ciepło powraca po kompletacji, z dużą prędkością, prosto pod ochronę zimnego magazynu.

Artykuły klasy C są także kompletowane automatycznie. Jeden z dwóch systemów ACH przygotowuje te pojemniki, które mają zawartość przeznaczoną dla półek typu belkowego. Personel magazynu otrzymuje zlecenia radiowe na swoich ręcznych komputerach za pośrednictwem LVS. Śledzenie partii może odbywać się bez błędów za pośrednictwem systemu zarządzania magazynem, ponieważ farmaceutyki z każdej partii są alokowane w odzielnych lokalizacjach magazynu. Natychmiast po skompletowaniu zamówienia pojemnik transportowy przepychany jest z powrotem do tylnej części przenośnika wyładowczego.

Po zakończeniu kompletacji pojemniki transportowe zamówienia przemieszczają się do dwóch urządzeń zamykających i zgrzewających, które drukują etykiety i umieszczają je na ekspedycyjnych pojemnikach transportowych. Te urządzenia dostarczają też każdemu pojemnikowi etykietę ekspedycyjną. Następnie pojemniki zamówień są wiązane opaskami i transportowane do ekspedycji. 2000 pojemników transportowych na godzinę sortowanych jest według zleceń dostawy transportem samochodowym na trzech poziomach ekspedycji, na 54 liniach rolkowych przenośników grawitacyjnych łącznie. Kierowcy pobierają towary dla swojego zlecenia transportowego z linii docelowej i mogą natychmiast ładować swoje ciężarówki i wyruszać w drogę.

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII TGW

Szybkie układnice typu Mustang z dodatkowym napędem górnym, dostarczają towary do kompletacji A i C z prędkością błyskawicy, wykonując jednocześnie zadania buforowania towarów przychodzących dla automatycznej kompletacji B w szczytowym okresie. W dwóch korytarzach magazynu o długości 77 m i wysokości 9 m przenoszonych jest około 35 000 pojemników transportowych. Szybkobieżny Mustang przy przyspieszeniu 4 m/s2 osiąga prędkość do 6 m/s.

Do zaopatrzenia stref kompletacji B używanych jest łącznie 17 urządzeń typu „commissioner”. Są to urządzenia RBG o dużej dynamice i konstrukcji belki dźwigowej. Przyspieszenie urządzenia wynosi 4 m/s2, a jego prędkość 3 m/s. Urządzenia teleskopowe używane są jako urządzenia przeładunkowe, ponieważ zapewniają one ogromną prędkość połączoną z funkcjonalnie bezpiecznym odbieraniem i przekazywaniem pojemników transportowym.

Automatyczne urządzenia kompletujące typu „A-Frame” umieszczone jeden nad drugim mają do dyspozycji łacznie 3600 kanałów. Każdy z nich obsługuje 1200 zamówień na godzinę. Zasada działania A-Frame jest całkiem prosta: dwa rzędy ukośnych kanałów ułożone są w kształcie litery "A"; w tych kanałach dostępne są stosy różnych farmaceutyków jednego rodzaju w danym stosie. Precyzyjna liczba kartonów wymaganych dla danego zamówienia jest automatycznie wykładana na jedną z dwóch taśm zainstalowanych pomiędzy podwójnymi rzędami kanałów, w dolnej części kanału. System przepływu materiałowego określa najpierw precyzyjnie sekcję taśmy dla każdego zamówienia klienta, tak zwane okno zamówienia, w którym zbierane są wszystkie artykuły dla tego zamówienia. Pojemnik transportowy lub karton są napełniane na końcu taśmy jednym zamówieniem klienta.Zwrócono szczególną uwagę na specjalne wymaganie, jakim jest ustalenie zadań konserwacyjnych zapewniających, że to działanie może być kontynuowane w sposób niezwykle oszczędny pod względem czasu i przy użyciu tylko jednego narzędzia.

Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie internetowej Leopold Fiebig pod adresem http://www.fiebig.de.

Nasze referencje TGW Logistics Group