Studium przypadku Umbreit - Bibliotekarstwo i |branża wydawnicza - Branże - TGW Logistics Group

Studium przypadku Umbreit

Magazyn dla ponad 330 000 tytułów z usługą ekspresowej dostawy książek

Studium przypadku Umbreit
 • ZNACZNIE ZOSTAŁY ULEPSZONE PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

  Książki bezpośrednio od wydawcy są rozpakowywane przy dostawie i układane na taśmie przenośnika, bez korzystania z maszyny przewozowej.

PEŁNA OBSŁUGA DLA BRANŻY KSIĘGARSKIEJ

UMBREIT jest jednym z największych i najbardziej aktywnych hurtowych sprzedawców książek. Branża hurtowej sprzedaży książek jest płaszczyzną łączącą wydawców i księgarzy. Firma zapewnia obiekt magazynowy służący ponad 3000 klientów w Niemczech i Luksemburgu.

Siedziba główna G.Umbreit znajduje się w Bietigheim-Bissingen, w Niemczech. Firma świadczy usługi dla następujących obszarów biznesowych: hurtowa sprzedaż prasy, wysyłka książek i dostawy wydawców. Jej szeroka gama usług daje klientom możliwość uzyskania wszystkiego co potrzeba z jednego źródła. Ogromnym wyzwaniem wiążącym się z tym jest połączenie niezawodności, innowacji, szybkości i punktualności.

W dążeniu do ciągłego pomyślnego spełniania wszystkich tych trudnych wymagań firma UMBREIT zdecydowała się na rozbudowę, modernizację, optymalizację i odnowienie swojego przestarzałego zakładu obsługi kompletowanych towarów.

WYMAGANIA I WARUNKI WSTĘPNE

 • magazynowanie ponad 330 000 tytułów książek
 • poszerzenie asortymentu
 • usługa ekspresowej dostawy książek
 • integracja starego, nadal działającego zakładu z nowym systemem logistycznym
 • znaczne usprawnienie wydajności przerobu


ROZWIĄZANIE

Książki przychodzące bezpośrednio od wydawców są rozładowywane w miejscu przyjęć towarów i umieszczane na taśmie przenośnika bez użycia pojemników. Duże ilości są transportowane na przenośniku rolkowym, który znajduje się pod przenośnikiem taśmowym. Sześć stanowisk dostarczania towarów znajduje się po obu stronach systemu przenośników. Po wprowadzeniu towaru drukowany jest kod kreskowy, który jest zamieszczany na wierzchu książek. Ta odczytywana automatycznie etykieta zawiera kod kreskowy dla obszaru kompletacji i współrzędne półek, na których książki będą składowane. Dodatkowo, każda etykieta zawiera także nazwisko autora i tytuł książki. To stanowi, że etykieta jest czytelna dla ludzi przy linii, którzy sprawdzają błędy.

Taśma w obszarze dostarczania towaru transferuje go pod kątem prostym na odgałęzienie pętli. Do tej pętli podłączone jest stanowisko pojemników transportowych, przy którym znajdują się poszczególne obszary kompletacji  oznakowane kodem kreskowym zawierającym kod docelowy obszaru kompletacji. Sterty książek są rozdzielane pomiędzy odpowiednie pojemniki transportowe w momencie ich przybycia. Pełne pojemniki są układane na wyładowczy przenośnik rolkowy i przenoszone do właściwego stanowiska kompletacji poprzez odnogi systemu przenośników. Tutaj pracownicy kompletujący zdejmują przychodzące pojemniki z towarem z akumulacyjnej linii rolkowej i umieszczają je na miejscu składowania. Na koniec procedury, puste pojemniki są automatycznie transportowane z powrotem do miejsca dostarczania towarów.

Kompletacja zamówień rozpoczyna się w centrum sterowania. Dyspozytor skanuje zamówienie, które składa się z adresu, listy pobrań, dowodu dostawy i karty etykiety kodów kreskowych tytułu, a następnie umieszcza zamówienie w pojemniku transportowym. Od tego miejsca cały proces sterowany jest przez komputer przepływu materiałowego. Wysyła on pojemniki transportowe do pierwszego stanowiska kompletacji, zgodnie z wymogiem zamówienia. Skanery kodów kreskowych przy każdej gałęzi systemu przenośników odczytują kod pojemnika i wysyłają zapytanie do komputera przepływu materiałowego o miejsce, do którego należy skierować pojemnik. Komputer przepływu materiałowego kieruje przepływem pojemników transportowych za pośrednictwem podległego sterowania S 7.

20 istniejących stanowisk kompletacji w starej strukturze zostało powiększonych o 12 dodatkowych obszarów kompletacji w nowym systemie logistycznym. Ponieważ stanowiska kompletacji są na dwóch kondygnacjach, TGW zainstalowało w nowej strukturze dwie nowe windy o charakterze ciągłym (przenośniki Z), mające zoptymalizować przepływ. Pojemniki transportowe przenoszone są do stanowisk kompletacji trasą zoptymalizowaną przez komputer przepływu materiałowego. Tutaj pracownicy napełniają pojemniki zgodnie z informacjami na liście pobrań zanim przekażą je z powrotem do systemu przenośników.

Po kontroli ciężaru, książki przechodzą do wysyłki lub, jeśli istnieje rozbieżność pomiędzy ciężarem rzeczywistym i żądanym, kierowane są do obszaru kontroli jakości. Jeśli wykryty zostanie brak książki, ID takiego pojemnika zgłaszane jest do komputera przepływu materiałowego, a pojemnik kierowany jest do stanowiska docelowego gdzie błąd musi być naprawiony.

Na dodatkowym etapie obszar pakowania został wyposażony w nowy system zasilający, rozbudowano także linię pakowania. Te modyfikacje zwiększyły wydajność całej linii o 30%.

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII TGW

Opracowanie tego systemu stanowiło znaczące wyzwanie, ponieważ książki musiały być przenoszone z taśm odprowadzających pod kątem prostym do przenośnika głównej pętli. Problem stanowił fakt, że sterty książek przewracały się podczas pokonywania ostrego zakrętu pod kątem prostym. Kolejnym problemem był mały format niektórych książek. Ta trudna kwestia znalezienie możliwego do przyjęcia przejścia z taśm wyładowczych do pętli głównej została rozwiązana przez zastosowanie prototypu opracowanego w zakładzie TGW w austriackim Wels.

Przenośniki typu Z firmy TGW (windy o charakterze ciągłym) używane są do łączenia dwóch poziomów pobierania w nowoopracowanej części. Są to pracujące w sposób ciągły, pionowe przenośniki, za pośrednictwem których pojemniki transportowe przenoszone są na kolejny poziom z pomocą półki nośnej. Kiedy przenośnik pracuje przez 30 sekund bez załadowania pojemnika transportowego przełącza się w tryb jałowy, ale szybko uruchamia się ponownie kiedy pojemnik transportowy przekroczy wiązkę fotokomórki. Sztywne łańcuchy z osiowymi rurkami tworzą podstawę siatek stalowych, które powracają do punktu wyjściowego za pośrednictwem precyzyjnych łańcuchów rolkowych.

Podczas, kiedy pojemniki transportowe w starym systemie były "szarpane" w mało delikatny sposób przez systemy łańcuchów wyładowczych na linię buforową, obecnie elementy przenoszące TGW typu „pop-up” prowadzą pojemniki do nowoopracowanego obszaru pobierania w sposób płynny i delikatny. Na każdej rolkowej linii akumulacyjnej jest miejsce dla 20 pojemników transportowych, a osoby kompletujące szukają kolejnego zamówienia ściśle według priorytetów określonych w centrum sterowania i wyrażonych w formie kolorowych kart załączonych do pojemników. Ta metoda zapewnia, że wszystkie zamówienia do odległych miejsc docelowych mają priorytet nad zamówieniami lokalnymi.

Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie internetowej Umbreit pod adresem http://www.umbreit.de.

Nasze referencje TGW Logistics Group

 • Office Depot InternationalOffice Depot International
 • Apra NormApra Norm
 • McAirlaid'sMcAirlaid's