Konsolidering og forsendelse - Ordreopfyldelse - Services & løsninger - TGW Logistics Group

Konsolidering og forsendelse

Bestil dine varer i den rækkefølge, du ønsker dem sendt

Konsolidering og forsendelse

  TGW'S MATERIALEHÅNDTERINGSSYSTEM SIKRER TIDSTRO, RUTEOPTIMERET GODSHÅNDTERING

   

  For at dit distributionscenter kan køre optimalt, er det vigtigt at optimere strømmen af varer, og at de enkelte ordrer, leveringsenheder eller forsendelser samles.

  Når ordrer plukkes samtidigt fra forskellige lagerområder, samler TGW's CI_LOG softwarepakke en tidstro og ruteoptimeret kombination af varerne fra alle lagrene. Vores løsninger tager sig også af styringen og optimeringen af områderne, hvor varerne gøres klar til emballering og forsendelse.

  LAGERSTYRING MED ...

  Lagerstyring med TGW's softwarepakke

  TGW's softwarepakke tilbyder alle rel...

  TGW LIFETIME ...

  TGW Lifetime     Service

  TGW tilbyder en omfattende Lifetime S...

  OPNÅ HØJT FLOW MED RUTE- OG TIDSOPTIMERET SAMLING AF ORDRERNE

   

  TGW's software for styring af forsyningskæden, CI_LOG, styrer alle materialeflows i den interne logistikkæde, lige fra varemodtagelsen til lagring samt fra plukning og klargøring af varerne til forsendelse. Du kan således sænke dine transportomkostninger og sikre butikkerne levering efter deres ønske. Fordelene for dig:

  • Effektivitet og pålidelighed takket være papirløse varetransporter ved hjælp af RF-datakommunikation eller styresystemer for kraner
  • Højt flow takket være rute- og tidsoptimeret ordrekombinering
  • Fremtidssikring takket være parametrérbar styring af materialestrømmene


  ALLE INTERNE TRANSPORTPROCESSER DEFINERES I CI_LOG

   

  Styringen af dine interne transporter udføres på grundlag af de transportstrategier, der er defineret i CI_LOG. Ved at styringen af materialestrømmen er parametrérbar, bliver der mulighed for at gøre alle interne transportprocesser papirløse, samtidig med at de tids- og ruteoptimeres.

  • fra varemodtagelse til kvalitetssikring og lagring
  • fra ordrepluk til klargøring af varer
  • fra allokering til emballering og forsendelse


  TIDSTRO OG RUTEOPTIMERET ORDREKOMBINERING

   

  Hvis ordrerne plukkes samtidigt fra forskellige lagerområder, sørger CI_LOG for at foretage en tidstro og ruteoptimeret ordrekombinering af varerne fra alle lagrene. Vores løsninger tager sig desuden af styringen og optimeringen af områderne, hvor varerne gøres klar til emballering og afsendelse.

  FORSENDELSESFUNKTIONER

   

  Ordrer, der er sammensat fra de forskellige lagerområder indlagres midlertidigt på klargøringsområderne for emballering. Tidstro ordrekombinering sikrer den optimale udnyttelse af lagerpladsen. Den indbyggede varesporing sikrer rettidig varsling af restordrer.

  Afhængig af hvilke funktioner dit ERP-system omfatter, tager CI_LOG sig også af

  • at sammensætte forsendelsesenheder (fx pakke, palle, gittercontainer)
  • at kombinere forsendelser til forskellige udbydere (fx kurertjenester, postvæsenet, jernbanen, speditionsfirmaer)
  • at beregne transportudgifter
  • at udskrive forsendelsespapirer (fx følgesedler, pakkelister, mærkater, fakturaer)

  Vores referencer

  TGW Logistics Group

  TGW

  NYHEDER

  08/09/2015
  TGW expands headquarters in Wels
  Until 2018, a new office building as well as a production hall shall be built.">08/09/2015
  TGW expands headquarters in Wels
  Until 2018, a new...