Spectra - Plastkasse- og kartonlagersystemer - AS/RS-løsninger - Produkter - TGW Logistics Group

Spectra

Lagring og håndtering af plastkasser i åbne reoler og hyldereoler

Spectras lasthåndteringsenhed bruges til at ind- og udlagre plastkasser i åbne reoler og hyldereoler. Den kan håndtere forskellige plastkasser og/eller kartoner med samme eller forskellige mål samt stykvarer som maskindele og poser. En stor fordel ved Spectra-teknologien er hyldernes lave højde, da afstanden mellem to lagerlokationer kun behøver at være 30 mm. Kapaciteten kan forøges betydeligt ved hjælp af aktivt drevne opsamlings- og afleveringsstationer.

Fordele

  • Ekstremt sikker håndtering med maksimal tilgængelighed
  • Lav lodret lokationsafstand
  • Ekstremt hurtige håndteringssekvenser i lageret på grund af aktiv griberteknologi.
  • Høj kapacitet på grund af hurtig opsamling og aflevering
  • Pladsbesparende kasselagerteknologi
  • Lagring og håndtering af plastkasser i åbne reoler og hyldereoler
  • Direkte transport til aktivt drevne opsamlings- og afleveringsstationer muliggør forøgelse af kapaciteten
  • Lateral aktiv griberteknologi
  • Gribekæbernes korte bevægelse muliggør korte håndteringssekvenser
fri gangbredde980 mm - 1130 mm, afhængigt af lastbærer
arbejdshastighedmaks. 1,25 m/s
øverste starthøjdemin. 450 mm, afhængigt af kranens
nederste starthøjdemin. 550 mm, afhængigt af kran
kranlastplastkasser 600x400 mm til 800x600 mm (maks. 50 kg)