NG2 drevet af TGW: logistikcenter inden for skobranchen sætter rekord - Nyheder & presse - TGW Logistics Group
DOWNLOAD
Tilmeld dig for at downloade følgende dokumenter.
FÅ FLERE DOKUMENTER OG DOWNLOADS: Tilmeld dig i kundesektionen!

NG2 drevet af TGW: logistikcenter inden for skobranchen sætter rekord

Automatlagre klarer den dynamiske vækst

15/09/2010

NG2 BYGGER DET STØRSTE AUTOMATISKE LOGISTIKCENTER TIL DEN ØSTEUROPÆISKE SKOBRANCHE SAMMEN MED TGW

 

For at give mulighed for yderligere vækst og forbedre logistikprocesserne investerer NG2-koncernen i et nyt distributionscenter. Virksomheden valgte at følge den trend, som er skabt af mange skoforhandlere verden over. Takket være deres erfaring fra tidligere er NG2 endda et skridt foran de fleste konkurrenter.

DE STADIGT SKIFTENDE KRAV TIL SKO- OG BEKLÆDNINGSINDUSTRIEN GØR DET VANSKELIGT FOR MANUELLE DISTRIBUTIONSCENTRE AT FØLGE MED.

 

Både sko- og beklædningsbranchen er en hastigt voksende del af økonomien. At kunne reagere på de hastige forandringer i strømninger og moderetninger er et af de vigtigste markedskrav, som skobranchen skal leve op til. En anden udfordring er at sørge for hyppige leverancer af de seneste varer til butikkerne. Hvis man ikke vil miste en kunde, skal ordrerne opfyldes hurtigt og dynamisk. Nu om dage forsyner de store detailkæders distributionscentre dagligt hundredvis af butikker og afsender flere millioner par sko hver uge. Traditionelle manuelle distributionscentre er ikke længere i stand til at håndtere så store varemængder hurtigt og effektivt.

NG2 Group er en førende polsk skodetailkæde og en af de største skoproducenter i Polen. Aktuelt driver NG2 Group et netværk bestående af 708 butikker, herunder kendte mærkevarebutikker som CCC, Boti og Quazi. NG2's anslåede andel af det polske skodetailmarked udgør ca. 10 procent. Ifølge statistikkerne køber hver polak 3,5 par sko om året. Dette kan sammenlignes med de 5 par sko, som den gennemsnitlige vesteuropæer køber hvert år, og illustrerer således vækstpotentialet på det polske marked.

AUTOMATLAGRE KLARER DEN DYNAMISKE VÆKST

 

NG2's distributionscenter var tidligere et traditionelt halvautomatisk lager i form af et pallelager med gaffeltrucks, lagerreoler og varesortering med sorteringsmaskine og transportsystem. Med virksomhedens beslutning om at foretage en stor investering i logistikfunktionen vil det eksisterende anlæg snart blive udvidet og opgraderet med opførelsen af et automatlager. “Beslutningen om at implementere automatlagre blev truffet allerede for flere år siden. Det var det logiske svar på behovet for at forbedre effektiviteten og svar på den dynamiske vækst hos CCC's detailnetværk," siger Mariusz Gnych, NG2's vice-administrerende direktør.

Efterfølgende har selskabet besluttet at etablere andre butiksnet: Quazi-forretninger og Boti-skobutikker. Det stod derfor klart, at kun effektiv logistik ville give mulighed for en uproblematisk fortsat udvikling og hjælpe virksomheden til at fastholde sin førerposition på det polske skomarked. “Vi besluttede at tage et sorteringscenter i brug og forøge lagerkapaciteten” (p.t. 50,000 m²).

SORTERINGSANLÆGGET MULIGGØR HURTIG ALLOKERING TIL HELE SALGSNETTET

 

Det første skridt i retning af en automatisering af logistikprocesserne blev taget sidste år med implementeringen af et anlæg til sortering af sko. Anlægget giver mulighed for hurtig allokering til hele salgsnettet i overensstemmelse med den langsigtede udviklingsstrategi. Succesen med automatisk distribution af sko har givet anledning til yderligere bestræbelser på at optimere lagerstyringen. Som følge af disse bestræbelser skal der opføres et miniload-lager, som bliver det største af sin art i Central- og Østeuropa.

For at give mulighed for yderligere ekspansion og forbedre logistikprocesserne har NG2 besluttet at investere i et nyt distributionscenter til idriftsætning ved årsskiftet 2011/2012. Den østrigske virksomhed TGW blev valgt som hovedentreprenør på det gennemautomatiserede logistikanlæg. Kravene til dette nye automatlagerprojekt var blandt andet en maksimering af lagerkapaciteten, nøjagtige og effektive plukkeoperationer og tilpasning af anlægget til virksomhedens vækststrategi.

TGW STÅR FOR KOMPETENCE, INTERNATIONAL ERFARING OG EFFEKTIVE LØSNINGER

 

Valget af en kompetent og erfaren leverandør er afgørende for at få udbytte af en investering i automatiske logistikprocesser. Derfor kan valget af leverandør ikke kun træffes intuitivt, men det skal bygge på et solidt beslutningsgrundlag, og udbudsprocessen skal være klart defineret. I et udbud af denne art er der typisk mange, der afgiver bud. I dette tilfælde søgte NG2 efter en leverandør i og uden for Polen, som rådede over en integreret løsning, der omfattede et miniload-lageranlæg med kompatibel software. Ifølge Mariusz Gnych blev der lagt særlig vægt på kvaliteten af de foreslåede løsninger, referencer fra tilsvarende projekter og - ikke mindst - prisen. “Det tilbud, som TGW Logistics Group GmbH præsenterede, scorede højest på alle parametre. TGW blev derfor udvalgt til at udstyre det nye lager med reoler, miniload-kraner, transportører og software.”

TGW, der har hovedkvarter i Østrig, er systemintegrator af automatiske lagerløsninger og tilbyder teknisk avancerede, gennemprøvede systemer til transport og oplagring af kartonkasser. Siden 2000 har TGW Group leveret over 50 anlæg til direkte transport og oplagring af kartoner. Automatiske løsninger, navnlig miniload-anlæg, er grundlaget for virksomhedens 40 år lange historie.

DIREKTE KARTONHÅNDTERING I HELE FORSYNINGSKÆDEN

 

NG2 valgte at følge trenden inden for tekstildistribution, hvor man satser på direkte håndtering af kartoner igennem hele forsyningskæden. Hvad var årsagen til, at man valgte den aktuelle løsning frem for at benytte et pallelager? “Vi har løbende fulgt med i de seneste strømninger og de tilgængelige logistikteknologier, og vidste herfra, at en løsning med et automatlager betjent af miniload-kraner ville være den optimale løsning for omfattende logistikvirksomhed inden for skobranchen”, siger NG2's vice-administrerende direktør.

På grundlag af erfaringerne hos virksomheder i beslægtede brancher, der benytter de mest innovative løsninger til automatiske logistikprocesser, kunne det konkluderes, at pallehåndteringen skulle elimineres helt fra lagerdriften. Pallerne skulle erstattes af automatiske miniload-anlæg, der er udformet til emballager i mindre størrelser, og som transporteres og indlagres automatisk uden behov for at anvende paller og gaffeltrucks. “Eliminering af de overflødige processer indebærer en lang række fordele, herunder et hurtigere materialeflow og større miljøvenlighed, blandt andet i form af afskaffelsen af paller og krympefolie, som ellers kræves til palleterede varer. Og jeg må da også indrømme, at endnu en grund til vores beslutning var det tilskud på 40 % af investeringen, som vi fik fra Aktivitet 4.4 under Programmet for Innovativ Økonomi,” tilføjer Mariusz Gnych.

TGW’s koncept er baseret på direkte oplagring og håndtering af de enkelte kartoner i hele anlægget, fra varemodtagelsen og frem til forsendelseszonen. Ved varemodtagelsen lægges kartonerne på transportsystemet, hvor de identificeres og kontrolleres. Derefter indlagres de i et fuldautomatisk kartonlager. I modsætning til de fleste traditionelle løsninger behøver man med denne løsning ikke længere at palletere varerne og manuelt placere dem i pallereoler. Dette bevirker, at medarbejderne bruger mindre tid og skal tilbagelægge kortere afstande, og desuden minimeres de fejltagelser, som kan opstå, hver gang medarbejderne fysisk håndterer en vare. Det automatiske ind- og udlagringssystem (AS/RS) forsyner alle de øvrige lagerzoner, fx pluk, sortering og forsendelse, helt automatisk og altid til tiden.

DIREKTE HÅNDTERING AF INDIVIDUELLE KARTONER FRA VAREMODTAGELSEN OG FREM TIL FORSENDELSESZONEN

 

Hvordan kommer det til at fungere for NG2? Man skal forestille sig et kæmpestort lager, hvor der hver dag ankommer 30 containere fyldt med sko. Containerlastbilen kører hen til den angivne rampe, containerdørene åbnes, og en teleskoptransportør køres ind i containeren, hvor medarbejderne lægger kartonerne fra containeren over på transportøren. Hver karton påføres en identifikationsmærkat med en stregkode; vægten kontrolleres og registreres derefter i anlægget. Når kartonerne føres ind på hovedtransportanlægget, passerer de en kontrolport, som måler deres nøjagtige udvendige mål. I tilfælde af afvigelser ved en karton transporteres den til en kontrolstation.

Efter at have passeret kontrolporten indlagres kartonerne automatisk på lageret, der betjenes af miniload-kraner. WMS-systemet afgør, hvor på lageret de enkelte kartoner skal indlagres. Hver af de 24 kraner kan ind- og udlagre to kartoner samtidigt. Takket være VCplus-lasthåndteringsenheden kan Twister håndtere kartoner af vidt forskellig størrelse.

Værtssystemet sender de modtagne ordrer til WMS-systemet. Derefter sendes rekvisitionen til ordrebufferen, hvor den omgående frigives til pluk. Destinationen for en sådan ordre kan være forsendelseszonen eller sorteringsanlægget, hvor de enkelte par sko sorteres. Kartonerne føres direkte til forsendelseszonen, hvor de påføres en forsendelsesmærkat, og endelig transporteres de ind i lastbilerne af en teleskopbåndtransportør. Dette er anden og sidste gang, en medarbejder fysisk håndterer varerne.

MINILOAD-AS/RS-ANLÆGGET SKAL RUMME 5 MILLIONER PAR SKO

 

Hjertet i systemet bliver et miniload AS/RS-anlæg, der skal rumme 5 millioner par sko, pakket i 500.000 kartoner i forskellige størrelser, fra 400 x 400 x 200 mm og op til den maksimale størrelse på 660 x 610 x 550 mm.

Sammen med den eksisterende sorteringsløsning vil det nye distributionscenter kunne håndtere op til 60.000 kartoner om dagen i toholdsdrift. Dette betyder, at NG2 kommer til at råde over det største automatiske miniload-lager i denne del af Europa.

"DETTE PROJEKT BLIVER FØRT IGENNEM TIL SUCCES GENNEM EN FÆLLES INDSAT MELLEM TGW OG NG2"

 

Implementeringen af det nye system vil skabe helt nye muligheder på NG2's distributionscenter. Investeringer er nøglefaktoren i virksomhedens udviklingsstrategi. “Der er flere end 5 millioner par sko på lager, og kombineret med det eksisterende sorteringsanlæg vil vi kunne levere op til 500.000 par sko om dagen. Desuden vil løsningen blive integreret i virksomhedens ERP-system. "Dette projekt bliver ført igennem til succes gennem en fælles indsats mellem TGW og NG2“, opsummerer Mariusz Gnych.

UDSTYR INSTALLERET PÅ NG2'S DISTRIBUTIONSCENTER:

 

  • 24 miniload-lagergange udstyret med 19,5 meter høje Magito AS/RS-kraner med Twister VCplus-lasthåndteringsenheder til direkte ind- og udlagring af 500.000 kartoner
  • stort kartontransportsystem, der forbinder de forskellige processer inde i distributionscentret
  • ergonomiske arbejdsstationer
  • teleskoptransportører til fyldning og tømning af containere
  • et fuldt integreret softwaresystem - CI_LOG - med grænseflader til de højere niveauer i WMS-systemet

NG2'S HJEMMESIDE