Case: Rossmann - Levnedsmidler Detail - Brancher - TGW Logistics Group
DOWNLOAD
Tilmeld dig for at downloade følgende dokumenter.
FÅ FLERE DOKUMENTER OG DOWNLOADS: Tilmeld dig i kundesektionen!

Case: Rossmann

Hurtig og effektiv håndtering af indgående ordrer

Case: Rossmann
  • ALLE OMRÅDER ER CENTRALT FORBUNDET

    Alle områder er centralt forbundet via et højtydende loftmonteret monorail-system, der benytter 32 separate vogne med hver sin drivstation.

LOGISTIK I KENTAURENS TEGN

 

Et meget bredt og luksusbetonet sortiment, den bedste kundeservice og et omfattende, moderne forretningsnet gør Rossman til en af de førende virksomheder på det tyske materialistmarked.

Over 1.200 kædeforretninger i Tyskland og omkring 17.500 forskellige varenumre kræver et veludviklet logistikkoncept, hvor teknologien og personalet på det nye logistikcenter i Landsberg yder et betydeligt bidrag.

MÅLSÆTNINGER

  • Hurtig og effektiv håndtering af indgående ordrer
  • Garanteret varetilgængelighed for kædens forretninger

LØSNING

 

Det automatiske pallehøjlager klarer lagerstyring og forsyning af plukkezonerne på et minimum af plads. Syv skinnemonterede pallekraner står for ind- og udlagring af varerne. Hver kran er udstyret med to teleskopgafler, der kan hente to paller ad gangen fra transportsystemet i forlageret og lægge dem i reolen, hvorved der kan opnås en høj kapacitet. Det kompakte højlager har plads til 37.000 paller.

Omfangsrige varer og højfrekvente varer, såsom aktuelle specialtilbud, plukkes direkte fra pallerne og samles i rullecontainere, der leveres direkte til forretningerne. Plukkepersonalet forsynes med tomme rullecontainere via et automatisk transportsystem og en højtydende båndelevator på to af de tre plukkeniveauer. Pallerne er anbragt på gennemløbsreoler i plukkegangene.

Fire pallekraner har ansvaret for forsyningen med varepaller og returnering af delpaller til højlageret samt fjernelse af tomme paller.

LOFTMONTERET MONORAIL-SYSTEM

 

Alle områder er centralt forbundet via et højtydende loftmonteret monorail-system, der benytter 32 separate vogne med hver sin drivstation. Vognene, der kører på en 440 m lang skinne, transporterer en palle gennem store dele af logistikcentret og forbinder varemodtagelsesområdet med højlageret og palleplukkezonen. Dette system kører op til 400 paller i timen til deres rette placering.

Mere lavfrekvente varenumre samt enkeltleverancer bringes til ompakningsområdet, hvor varerne ompakkes fra paller til lagerkasser. Dette er nødvendigt for at kunne samle det størst mulige udvalg af varenumre på mindst mulig plads i plukkeområderne.

Ompakningsområdet råder over mere end 20 halvautomatiske ompakkestationer i et niveau. Hver arbejdsplads er udstyret med et hæve-sænkebord, der tillader medarbejderen at justere pallehøjden, så varerne kan pakkes fra pallen over i en plastkasse uden at medarbejderen har brug for at bøje sig ned og foretage løft. Systemet benytter to røde lagerkasser i forskellig størrelse. Medarbejderen forsynes automatisk med den rigtige kasse til hver vare.

Et højtydende transportsystem transporterer kasserne ind i det automatiske småvarelager (miniload), hvor varerne plukkes i reolgangene.

AUTOMATISK SMÅVARELAGER

 

Det automatiske småvarelager (miniload) tjener to funktioner: dels fungerer det som bufferlager mellem varemodtagelsen/ompakningsområdet og plukkesystemet, og dels forsyner det konstant plukkestationerne med varer.

Fire 15 m høje pallekraner fra TGW af typen Stratus, forsyner 22.760 lagerlokationer i bufferlageret. Hver af disse kraner er udstyret med to lasthåndteringsenheder af kombiteleskop C-typen. Da varerne altid ankommer fra ompakningsområdet i plastkasser, der kun indeholder et enkelt varenummer, kan de ind- og udlagres uden, at der er behov for sortering, hvilket øger gennemløbshastigheden betydeligt.

De resterende fem Stratus kraner betjener gennemløbsreolerne i det nye ordreplukkesystem.

ZONE-TIL-ZONE-PLUKKESYSTEM

 

Grå foldekasser i målene 600 x 400 mm bruges som ordrekasser i Rossmans distributionscenter. Forretningerne sender disse kasser tilbage til lageret i sammenklappet tilstand, hvilket er meget pladsbesparende. Her skal kasserne foldes automatisk ud af en maskine. Op til 600 kasser i timen identificeres med en stregkodemærkat, tildeles en lagerordre og afleveres sammen med en plukkeliste til det efterfølgende transportsystem.

Transportsystemet, som har en kapacitet på 1.200 kasser i timen i dette område, forsyner automatisk de 36 ordreplukkestationer på to niveauer i zone-til-zone-plukkesystemet med de nødvendige ordrekasser. Så snart en kasse når en plukkezone, hvorfra den skal modtage varer til den respektive forretning, overføres den fra hovedtransportbanen til en parallel rullebane for den respektive plukkestation. Et pick-by-light-display fortæller plukkeren ved denne station, hvor meget der skal hentes fra hvilken lagerkasse. Når alle de ønskede varer er lagt i ordrekassen, skubbes den tilbage på hovedtransportbanen og bliver automatisk ført videre til næste station. Denne ordreplukkemetode giver mulighed for en betydelig reduktion af personalets plukketid og optimal udnyttelse af den tilgængelige lagerplads.

VAREFORSENDELSE

 

Varerne leveres til Rossman-kædens forretninger i rullecontainere. Derfor skal der pakkes op til 1.200 ordrekasser i rullecontainere i de to vareforsendelsesområder i den gamle og den nye bygning. Sammen med rullecontainerne, der kommer fra palleplukkeområdet, gøres de klar til at blive læsset på lastbilerne. Gennemsnitligt 7.000 rullecontainere forlader Rossmans distributionscenter hver dag, hvorfra de distribueres til forretninger over hele Tyskland.

ANVENDT TGW-TEKNOLOGI

 

TGW-transportsystemet håndterer op til 2.000 kasser i timen og forbinder ompakningsområdet med de ni lagergange i det automatiske småvarelager, zone-til-zone-plukkeområdet i den nye og den gamle bygning samt de sidste arbejdsstationer i vareforsendelsen via transportører i flere niveauer. Den delvist blandede transport af ordrekasser og lagerkasser i to forskellige størrelser udgjorde en særlig udfordring ved implementeringen af det nye system. De små lagerkasser transporteres tværvendt, men skal vendes 90°, før de afleveres til transportørerne på det eksisterende plukkesystem.

Yderligere oplysninger om virksomheden kan fås på Rossmanns websted på www.rossmann.de.

Vores referencer

TGW Logistics Group

  • EspritEsprit
  • CevaCeva
  • Office Depot InternationalOffice Depot International

TGW

NYHEDER

18/12/2014
TGW builds sporty logistics centre for adidas Brasil
Individual and best performance for adidas do Brasil – powered by TGW">18/12/2014
TGW builds sporty logistics centre for adidas Brasil