Fryselogistikløsninger - Levnedsmiddelindustri - Brancher - TGW Logistics Group

Fryselogistikløsninger

Højkapacitets-løsninger, der modstår arktiske temperaturer

Fryselogistikløsninger
 • DET HANDLER OM DET RIGTIGE MATERIALE

  Konventionelle smøremidlers viskositet ændrer sig typisk, når temperaturen falder. TGW anvender specielle smøremidler i systemer til frysebrug, som tillader systemerne at fungere korrekt ved temperaturer både over og under 0° C.
 • AFGØRENDE FAKTOR: VEDLIGEHOLDELSESVENLIGHED

  Vedligeholdelsesvenlighed er særlig vigtigt ved udstyr, der anvendes i frysemiljøer, for at reducere vedligeholdelsestiden. TGW's lastenhedstransportører er udstyret med særlige kædestrammere, der kan betjenes med et enkelt håndhjul. Operatørerne kan således hurtigt optimere kædestramningen uden at bruge værktøj.
 • 50 AS/RS KRANER ARBEJDER I ARKTISKE TEMPERATURER

  TGW har etableret flere end 150 automatiske ind- og udlagringsmaskiner (AS/R-maskiner) i fryseapplikationer med ydelsesniveauer svarende til niveauerne i applikationer med normal temperatur.
 • TGW'S MASKINER KAN TÅLE ARKTISKE TEMPERATURER

  Alle AS/R-maskiner fra TGW er perfekt egnede til fryseapplikationer, uanset om disse håndterer kasser, kartoner eller paller. Det samme gælder for TGW's lasthåndteringsenheder, fra Combi-teleskoper over Spectra og Twister-teknologien og til Mules og palleteleskoper.

Mens frostvarer, såsom fisk, pizza og spiseis, rummer mange fordele for forbrugerne, kan de udgøre en meget stor udfordring for distributionscentrenes materialehåndterings- og lagersystemer. De særlige krav, som de lave temperaturer stiller til materialehåndteringsudstyret, må ikke undervurderes i projekteringen og monteringen.

TGW's teknologi tillader virksomheder at implementere automatiske højkapacitets-løsninger med kasser, kartoner og paller under en lang række forskellige driftsforhold, herunder køle- og frysemiljøer. TGW's mangeårige erfaring med udvikling, fremstilling og montering af løsninger betyder, at vi har den fornødne tekniske knowhow til at optimere transport- og lagersystemerne til miljøets temperaturer.

BRANCHESPECIFIKKE...

Branchespecifikke løsninger fra TGW

Vores lokale logistikeksperter har et...

SYSTEMINTEGRATION

Systemintegration

Som hovedentreprenør med mere end 40 ...

Hvorfor automatisere frysedistributionscentre?

Princippet om en ubrudt kølekæde i forsyningen, øgede kapacitetskrav og stadigt strammere arbejdsmiljø- og -sikkerhedslovgivning er gode argumenter for at automatisere frysedistributionscentrene. Operatørerne skal opfylde stigende krav til kapaciteten og samtidig overholde strenge arbejdsmiljøregler, hvilket alt sammen er overbevisende grunde til at anvende dynamiske automatiksystemer.

TGW's automatiske transportør- og lagerlogistikløsninger til fryseapplikationer er lige så funktionelle som vores løsninger til normale temperaturer. TGW har kunnet dokumentere sin kompetence inden for fryselogistik i et stort antal projekter, som er gennemført i de senere år.

Hvad skal man overveje, når man planlægger et automatisk frysedistributionscenter?

Alle projektfaser - fra konstruktion over implementering til egentlig drift - skal tilpasses de særlige forhold, som gør sig gældende i fryselagre og -distributionscentre. Følgende aspekter skal overvejes tidligt i projektet:

 • Overgange mellem forskellige temperaturzoner:
  Hertil kræves luftslusesystemer ved transportbanerne, der går fra én temperaturzone og ind i en anden, og også ved medarbejderindgangene.
 • Udformning af aircondition- og køleteknologi:
  Når det drejer sig om at definere aircondition- og køleteknologien, skal de anvendte drivstationers varmeudvikling tages i betragtning. Luftfugtigheden skal holdes så lav som muligt for at undgå, at der samler sig is og sne på maskineriet.
 • Adgang til vedligeholdelse:
  Medarbejderne har kun lov til at opholde sig i fryserområdet i relativt korte tidsrum og kun iført særlig, ofte bevægelseshæmmende, termobeklædning. Derfor skal gåafstandene holdes så korte som muligt, og der skal være nok plads til at bevæge sig i de områder, som man skal ind til. Brede gange i lageret og særlige serviceområder er ligeledes nyttige elementer.
 • Videoovervågning af kritiske områder:
  For at gøre det lettere at diagnosticere fejl uden at skulle ind i fryseområdet anbefales det at montere et tv-overvågningssystem i kritiske områder.
 • Energieffektive maskiner, som udnytter genindvundet bremseenergi
  Genindvinding af energi er særlig vigtig i fryseapplikationer, da det ikke alene genindvinder energi til andre anvendelser, men også reducerer energibehovet til kølingen.

Vores referencer

TGW Logistics Group

TGW

NYHEDER

08/09/2015
TGW expands headquarters in Wels
Until 2018, a new office building as well as a production hall shall be built.">08/09/2015
TGW expands headquarters in Wels
Until 2018, a new...