Case: Fiebig - Lægemiddelindustri - Brancher - TGW Logistics Group
DOWNLOAD
Tilmeld dig for at downloade følgende dokumenter.
FÅ FLERE DOKUMENTER OG DOWNLOADS: Tilmeld dig i kundesektionen!

Case: Fiebig

Fiebig øgede sin leveringsevne kraftigt med den nye materialehåndteringsløsning

Case: FiebigPLAY
VIDEO
  • HÅNDTERING AF OP TIL 75.000 VARENUMRE

    Løsningen er i stand til at styre op til 75.000 forskellige varenumre, op til 2.000 ordrer i timen og op til 16.000 ordrelinjer i timen.

DEN MEST MODERNE LÆGEMIDDELGROSSIST I EUROPA

 

Fiebig har udviklet sig til en af de stærkeste mellemstore virksomheder i Sydvesttyskland siden virksomhedens grundlæggelse i 1898. Fiebig råder over noget af det teknisk mest avancerede driftsudstyr i verden. Fiebig lægger stor vægt på at yde optimal personlig support i alt arbejde med apoteker og nyder et velfortjent ry som en pålidelig partner.

Fiebig har nu taget yderligere skridt og har øget leveringsevnen, nedskåret ordrebehandlingstiden drastisk og opnået endnu større præcision i at samle ordrer, takket være det nye logistiksystem leveret af Klug Integrierte Systeme og TGW Mechanics GmbH. En investering i fremtiden for Leopold Fiebig.

KRAV OG FORUDSÆTNINGER

  • Håndtering af op til 75.000 forskellige varenumre
  • Behandling af op til 2.000 ordrer i timen
  • Behandling af op til 16.000 ordrelinjer i timen
  • Opnåelse af over 90 % automatisering
  • Ordrebehandlingstid på mindre end 15 min.


LØSNING

 

I varemodtagelsen sker der en nøje identifikation og registrering af de indgående varepartier, hvorefter de anbringes på den rette lagerlokation i lagerkasser med op til 8 inddelinger. Først skannes varernes apotekscentralnummer, hvorefter pakkens partinummer, sidste anvendelsesdato og mængde indlæses. I mellemtiden gør systemet en egnet kasse klar på vægten, mens lysdisplayet ovenover kaster en styrelyskegle ned på den rette lagerlokation. Kassen kan nu enten blive indlagret eller køre non-stop til en plukkezone.

Det automatiske kartonlager (ACH) er udstyret med dobbelte, ni meter høje miniload-kraner (RBG) af typen Mustang, hvilket giver plads til ca. 35.000 kasser. De to RBG'er klargør forsyningsvarerne til de automatiske A-ramme-plukkeenheder på to vareudtagningsniveauer og fjerner de tomme kasser.

Placeringen af varerne på den korrekte A-ramme-aksel overvåges ved hjælp af lyskontrol og en scanner. Udkasteren ved hver aksel kan kaste op til seks pakker i sekundet over på båndet, som løber igennem de overliggende akselrækker, der tilsammen danner et stort 'A'.

Hvis der ikke er behov for nogen varer ved en A-ramme, transporteres ordrekassen af et gennemgående transportsystem direkte forbi A-ramme-enhederne og over til klargøringspositionerne for plukkezone B og C. De automatiske B- og C-plukkeenheder forsynes fra i alt 17 lagerblokke. LVS-systemet synkroniserer modulerne, så alle kasser fra lageret ankommer til plukkezonens klargøringsposition, præcis når ordrekasserne ankommer. Temperaturstyrede lægemidler kan ligeledes plukkes i B-zonerne, fordi den varmefølsomme lagerkasse kører direkte tilbage i kølerummet efter meget høj hastighed, når varerne er plukket.

Pluk af C-klassificerede varer er ligeledes automatiseret. Et af de to ACH-systemer klargør de varer i kasserne, hvis indhold er beregnet for hylderne af bomtypen. Lagerets personale modtager ordrer via radio på deres mobile håndledscomputere via LVS-systemet. WMS-systemet muliggør fejlfri sporing af varepartier, da lægemidlerne i hvert parti tildeles separate lagerlokationer. Så snart en ordre er færdig, skubbes kassen bagud og over på forsendelsestransportøren.

Når varerne er plukket færdig, kører kasserne frem til to lukke- og forseglingsmaskiner, der udskriver en pakkeliste og anbringer den i forsendelseskassen. Disse maskiner forsyner også hver kasse med en forsendelsesmærkat. Herfra samles ordrekasserne i transportsløjfen og føres frem til forsendelsen. 2.000 kasser i timen sorteres til levering med lastbil på 2 forsendelsesniveauer via i alt 54 udrevne rullebaner. Chaufførerne henter deres varer på målbanen og kan straks efter læsse deres lastbiler til turen.

ANVENDT TGW-TEKNOLOGI

 

Højhastigheds-miniload-kraner af Mustang-typen med anti-pendulum-drivstation overfører lynhurtigt varer til A- og C-plukkeenhederne, og fungerer under spidsbelastning samtidig som varemodtagelsesbuffer for de automatiske B-plukkeenheder. Der håndteres ca. 35.000 kasser i de to 77 m lange og 9 m høje lagergange. Med en acceleration på 4 m/s2 opnår Mustang-enhederne en tophastighed på 6 m/s.

Der bruges i alt 17 Commissioners til at forsyne B-plukkezonerne. Disse er særdeles dynamiske RBG-enheder af bomtypen. Der bruges combi-teleskoper som lastehåndteringsenhed, da disse kan yde den enorme hastighed samtidig med en funktionel og sikker opsamling og aflevering af kasserne.

De automatiske A-ramme-plukkeenheder, placeret over hinanden, råder over i alt 3.600 aksler. Hver af disse aksler håndterer 1.200 ordrer på en time. Funktionsprincippet for en A-ramme er grundlæggende ganske enkelt. To rækker diagonale aksler, anbragt i 'A'-form, rummer forskellige sorterede stabler af lægemidler, idet hver stabel kun indeholder ét lægemiddel. Det nøjagtige antal kartoner, som kræves til en ordre, føres automatisk ud på ét af de to bånd, som er installeret mellem de dobbelte akselrækker nede for enden af akslen. Materialeflow-systemet definerer først en præcis sektion på båndet til hver kundeordre - et såkaldt ordrevindue - hvor alle varer til en ordre samles. Hver kasse eller karton fyldes med en enkelt kundeordre ved enden af båndet. Man har været meget opmærksom på de særlige opsætnings- og vedligeholdelsesbehov for at sikre, at dette vigtige arbejde kan udføres med store tidsbesparelser ved hjælp af blot et enkelt værktøj.

Yderligere information om virksomheden findes på Leopld Fiebigs websted på www.fiebig.de.

Vores referencer

TGW Logistics Group

TGW

NYHEDER

08/09/2015
TGW expands headquarters in Wels
Until 2018, a new office building as well as a production hall shall be built.">08/09/2015
TGW expands headquarters in Wels
Until 2018, a new...